Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Plejádi Fő Tanács üzenete~Az Időváltás

2010.02.02

 

Képnéhány nap múlva, az új idő mátrixába lépve, változást fogtok tapasztalni létezésetek minden szintjén. Észrevehetitek majd, hogy testetekben és elmétekben az idő nincs kötelezően kölcsön viszonyban a földi idővel….az örökkévalóság váltakozó átjáróit tapasztalhatjátok meg, pillanatokat, amikor úgy tűnik, az idő a végtelenbe nyúlik, amivel a polarizáció és a sebesen gyorsuló idő 3.ik dimenziós érzékelésébe való visszazuhanás párosul. 

Ez az ingadozás természetes és várható, mivel a bolygó jelenlegi idő érzékelése az univerzális idő kiterjedtebb tudatosságára vált át. Az új univerzális idővonal összes résztvevőjét, tudatosan befolyásolja majd ez az átalakulás, amíg a végtelen időbe, vagyis a semleges hullámhossz mintáiba való lehorgonyozás tartósabbá válik.

Ezen változások többségét a galaktikus 6.ik éjszakába való belépés fogja ösztönözni, ahogyan az a szent Maya naptárban írva vagyon, azonban, a 11:11:11 átjárója váltja majd ki a szükséges váltást, a galaktikus alsóbb világ 9.ik szintjének a frekvenciáihoz és idő-kódolt tapasztalásához  való kapcsolódáshoz.

A legfontosabb dolog, amit ebből a váltásból meg kell értenetek az, hogy a jelenlegi időmennyiség, amivel dolgoztok, az csak töredéke a valódi időkódolásnak, amivel a jövőben dolgozni fogtok. Ezért van az, hogy hatalmas feladatokat vagytok képesek elvégezni, látszólag rövid szakaszában a feljegyzett időnek, az új idővonalhoz való kapcsolódás tiszta napjain, míg azokon a napokon, amikor a 3.ik dimenzió polaritás tudatosságán gázoltok keresztül, az idő kicsúszik a kezeitek közül.

Ami a magasabb szinteken történik, az mélyreható. Hadd magyarázzuk ezt el.

A föld és a nap olyan szinteken forognak, amely jelenleg még ismeretlen a tudósaitok számára. Forgásbeli váltás megy most végbe a szoláris naptól a nagy központi nap felé, és ez megváltoztatja majd a történelem menetét és az idő jelenlegi értelmezését.

Ez az időváltás meggyorsítja a tudatosságbeli váltást, ami által új frekvenciák kezdenek sugározni a bolygóra és népeire, és ez nagy kavarodást fog kiváltani a globális társadalomban. Ez egy olyan információ, hogy a tudósok többsége már elvetette az eddigi idő-tér elméletét, aminek következtében megnyílnak a kapuk a jelenlegi lineáris értelmezéstől kiterjedtebb koncepciók előtt.

Ebben az átalakulásban, az energia kiröpítése (centrifuga) megzavarja a föld elektromágneses terét. Ez a mágneses mező nagy fontossággal bír az emberiség számára, mivel hordozza az információ birodalmát is, miáltal az egyéni emberi gondolatok kapcsolódnak a globális tudatosság központi rendszeréhez.

E galaktikus váltás elágazása csodálatosként lesz beharangozva, azonban lesz némi zavarodottság is, hogy miért változik a föld mágneses tere. Persze, szóba kerül majd a pólusváltás, de ez esetben nem erről lesz szó, hanem az energia dinamikájának egy mezejéről, amely ideiglenesen módosítja a pólusok helyzetét. Amint a föld a nagy központi nap teljes fénysugárzásába érkezik, a váltás végleg befejezi majd a föld szoláris napra való hagyatkozását, ahogyan mi ismerjük azt, és egyidejűleg felgyorsítja a holografikus valóság mátrixok dimenzionális szétválását.

A Valóságok Szétválása 

A valóságok szétválásának megjövendölt idejéről beszéltek már a különböző spirituális körökben, és az új eszmék közösségeiben, de legtöbbször félreértették azt. A világok szétválása, amit meg fogtok tapasztalni, az nem fizikai elkülönülés lesz, hanem tudatosságbeli eltávolodás. Ez viszont egy fajta látható különváláshoz vezet majd, ahol a hasonló gondolkodású közösségek elkezdenek csoportosulni, illetve egymás felé gravitálódni. Amint ez megtörténik, akik az új idővonalon működnek, a nagy központi nap kisugárzása által, elkezdenek majd teljesen belépni felemelkedett vagyis Krisztusi tudatosságukba.  

A Föld, effajta váltáson megy most keresztül, így hatékonyan tudja majd a megfelelő vibrációjú teljesítményt nyújtani, és átszűrni a tudatosság szintjeit a csoportokban, az egyesülés és az új föld megteremtése céljából. Időközben az átalakulás periódusa lesz az új, galaktikus központosítású tudók számára, a felemelkedett tudatosságúaknak, akik aktiválták Isteni tervezetüket, akik a következő szint csapatait, vagyis az ébredő lelkeket vezetik majd, a megfelelő vibrációs örvényeikbe.

Ez sokféle gyülekezést jelent… a felébredt szív központosítású lelkekét, akik összegyűlnek majd a fizikai újra egyesülés szándékával, de úgyszintén, az ébredő lelkek következő hullámának az átalakulás megkönnyítése céljából is. És ez lesz az ideje, a harcos lelkek új hullámának az összejövetelére is, hogy leépítsék az idejétmúlt rendszerek következő szintjét, akár csak az ikerlángok újra egyesülésének, a már meglévő kapcsolaton belül, illetve egy új kapcsolatban. Mindkét esetben ezek a kapcsolatok igen kopottnak érződnek majd, és világossá fog válni, hogy összejöttetek megteremteni a kozmikus szerelem hullámát és a forráshoz való kapcsolódást, hogy kiáradjatok az univerzumba a boldogság megtisztult vibrációin át.

Az Új Gyermekek Születése 

A 11:11:11 átjáró portálján keresztül, és a felső szívben történő maszkulin és feminin energia kódok egyesülésével elérkezik az idő, amikor sok ikerláng aktiválja majd a fejlődő tudatosság szent triádját az egyesülés, a nemzés és a magasan fejlett lelkek születésén keresztül, hogy belépjetek az új galaktikus időzónába. A nemzés aktusa egy sokkal magasabb szintű szerelem eredménye lesz, és akiknek az új földdel “szerződésük” van a gyermek nevelés általi szolgálatra, azok most kezdenek teljes mértékben kapcsolódni ehhez a tudáshoz minden szinten, amint ez a tudatosság hatalmas vággyal aktiválódik az elkövetkező napokban.

Véssétek az eszetekbe, hogy akik “leszerződtek” az emberiség effajta szolgálatára, minden formában megjelennek majd, nem csak a hagyományos értelemben. És, hogyha egy vagy azok közül, akiket felkértek, hogy részt vegyen az új gyerekek születésében és nevelésében, tudd, hogy sok “csoda” fog felsorakozni a lehetetlent lehetségessé tenni. 

Azoknak, akik inkább a hagyományos értelemben fognak nemzeni, nem tradicionális támogatás áll rendelkezésükre majd, vagyis alternatív modellek kerülnek tudatosságukba, a kényelem, és a vezettetés forrását szolgáltatva a tudatos szülői létről, azaz hogyan támogassák és neveljék ezeket a magasan fejlett lelkeket a terhesség és neveltetésük ideje alatt is. Egyesek számára ez tökéletesen érthető és természetes folyamat lesz, de sokaknak segítségre lesz szükségük, ennél fogva, a segítség rendelkezésükre áll majd.

Azt is szeretnénk tudatni veletek, hogy a tudók első hulláma be fog lépni egy nagyon is szükséges pihenő időszakba, aminek következtében időt igényelnek majd önmaguk, és egymás feltöltésére és táplálására, mielőtt a közvetlen család kiterjesztését vennék fontolóra. Kérünk benneteket, tudatosítsátok magatokban, hogyha felkértek benneteket a szülőségre, hogy minden fejlett lélek világba való belépésének az időzítése egyedi, és az új föld szilárdan megalapozott támogatásán alapul a befogadó szférában.

Ez nem azt jelenti, hogy késedelmit időt fogtok megtapasztalni, hanem pont az ellenkezőjét: időtök lesz játszani az új föld energiáival, és megtapasztalni azt, hogy mester szintre emeljétek a teljes potenciálotok manifesztációját, mint megtestesült lelkek, és tápláljátok új életetek gazdagságát és új kezdeteiteket. Ehhez még hozzáfűznénk…tartsatok lépést vágyaitokkal, azokkal a dolgokkal, melyekkel minden pillanatban jól érzitek magatokat, és nagyon is jól fogjátok tudni minden következő lépésetek.

Az Új Föld Építése 

Most szeretnénk még gyorsan azoknak a szerepét is érinteni közületek, akik elkezdik az új föld közösségeit és struktúráit kiépíteni, és mindegyikőtökkel közölni, hogy a gyülekezés ideje közeledik. 

A következő néhány hónapban és a Gergely féle naptár új évében, azok számára, akik az új galaktikus idővonalon vannak, megkezdődnek a találkozások és az előkészületek, a szaktudásotok ajándékainak a teljesítésére. 

Azok, akik szerepet kaptak a régi paradigma struktúrák és az új föld valóság struktúráinak az áthidalásában, gyengéden figyelmeztetve lesznek, hogy kezdjék el az előkészületeket, és az alapozó munkálatokat a fény új rendszeréhez…a tervezési szakasztól kezdve a teljesítés, illetve az építés szakaszáig. Akik aktiválták szerződéseiket itt vannak, hogy az általatok dédelgetett ötletekkel és forradalmian új konceptusokkal lássák el azokat, akik készek kilépni a lineáris gondolkodásból és belépni a kvantum teremtés új módszereibe.

Amint a régi rendszer összeomlása felgyorsul, felszólítást kaptok majd, találkozókon és eseményeken, amelyekre véletlenül kerültetek el, hogy osszátok meg ötleteiteket és fényeteket azokkal, akik támogatnak majd benneteket törekvéseitekben.

Az első, a fizikai módozatok állomásainak kiépítésében, a közvetítő tervek lesznek, a meglévő struktúráknak, és rendszereknek a kölcsönös összekapcsolódás integrált rendszerébe való beleszövésére, a teljesség elvére alapozva. Ez az időszak a legjobb esetben is zavaros lesz, és sokan igényelik majd spirituális ismereteiteket és vele együtt mesteri szaktudásotokat, hogy teljesítsék a bizalom új rendszereit, ahogy a föld a polaritásból a nem-polarizált életre vált át. 

A kölcsönös összekapcsolódás és az egység tudatosság lesz az új föld útja, és ezt az ösvényt kell követniük mindazoknak, akik a helyzet magaslatára szeretnének emelkedni. Erős védelmezői vannak a fenntartható élet sok rendszerének, melyek érettek és készek a teljesítés szakaszára, és azoknak közületek, akik eddig a zöld fényre vártak, terveitek tárt karokkal lesznek üdvözölve nemsokára.    

Azt is érdemes megjegyezni, hogy az élet fenntarthatósága széleskörű, és különféle lesz, és mindegyik rendszer kivitelezése a megteremtőjén múlik majd, aki képzeletében megalkotta azt. Ez nem a homogenizáció és az azonosság jövője lesz első sorban, hanem kizárólag az emberi képzeleten alapuló végtelen lehetőségeké. Ilyen módon a föld végül is a tiszta lehetőségek és kreatív kifejeződések mágikus szférájává válik. Ne féljetek, attól, hogy nem tudtok majd belépni szívetek vágyaiba…..ahol akarat van, ott megnyílik a lehetőség is.

Szeretett tagjai az új föld társadalmának, gyönyörűségünkre szolgál, hogy ilyen minősítésben dolgozhatunk veletek, és elmondhatatlanul büszkék vagyunk a megingathatatlan döntésetekre, hogy a tiszta lehetőségek dimenziójában üdvözöltök bennünket. Tudjuk, hogy a veletek való együttműködés ezen törekvéseitekben, sok létidő egyik legígéretesebb vállalkozása lesz, és együtt harmóniát teremtünk ott, ahol egykor nem volt, hidakat építünk ott, ahol az átkokat szórták, együtt megteremtjük szeretetünk kifejeződését mindenütt, ahol azt elfogadják.

A Plejádi Fő Tanács vagyunk és örömmel várjuk, hogy átkeljünk veletek, örök fivéreink és nővéreink, az idő ezen új ciklusán.

Kép

Fordította:  Sári Izabella

Szerzőjogi közlemény

Copyright c 2009 Engedélyezzük telepatikus átadásaink másolását és díjmentes terjesztését azzal a feltétellel, hogy tartalma teljes és érintetlen marad, kérjük a szerző nevét és az eredeti címét feltüntetni.

Az üzenet eredeti címe: Galactic Times: The 6th Night & The New Cycle of Time, Lauren C Gorgo telepatikus átadásában, és az eredeti üzenet a Think With YourHeart.net weboldalon található. 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.