Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyali Hierarchia

2009.05.01

 

Kép 

 

 

Az angyaloknak van egy égi hierarchiájuk, vagy szent rendjük, melyet előszőr Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész jegyzett le, még az V. században. Ő tisztázta végül az angyalok rendjét, és végül kilenc rendjüket írta le, amely három csoportra, triádra, vagy szférára osztható.

 

~Az első triád~Az első triádban lévő angyalok rendjei – az asztrálsík legmagasabb szintjén működve – mindig Isten mellett vannak, és „Isten hűséges angyalaiként” ismeretesek. Ők soha nem jönnek le a földre, birtokolják az istenséggel és annak belső működésével, megnyilvánulásaival kapcsolatos legmélyebb tudást. A tiszta gondolatokon keresztül nyilvánítják ki az energiát. Ahogy a táblázatban is láthatjuk, az első szféra angyalai: szeráfok, kerubok, trónusok.

 

Első triád

Második triád

Harmadik triád

1. Szeráfok

4. Uralmak

7. Fejedelemség

2. Kerubok

5. Erények

8. Arkangyalok

3. Trónusok

6. Hatalmak

9. Angyalok~A szeráfok~

Kép

 A szeráfok Istenhez legközelebb álló angyalok, fő feladatuk Isten trónjának körül vétele. Ők a tiszta szeretet, a fény és a tűz angyalai, és vigyáznak arra, hogy semmiféle ártó energia ne juthasson át rajtuk az istenséghez. Körülveszik az istenséget, hogy biztosítsák folyamatos létezését, felénk árasztják az energiát, s ez által haladhatunk mi is utainkon. Szüntelenül mozgásban vannak, cselekednek, munkálkodnak.
A szeráfok a tökéletes fény lényei, akik olyan ragyogóan fénylenek, hogy csak kevés ember tekinthet rájuk.
A „szeráf” szó, lángolást jelent. Ezek az angyalok isteni szeretettel és körülményekkel dolgoznak. Senki sem mehet oda hozzájuk az asztrális síkon, kizárólag meghívás által találkozhatunk velük. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem figyelnek ránk, és nem hajlandóak együttműködni velük. Beszélhetünk hozzájuk, kérhetjük segítségüket, de sohasem láthatjuk őket! Ők a szeretet, a fény és a tűz angyalai.
Csak akkor dolgozzunk szeráfokkal, ha az emberiség, vagy a bolygónk érdekében kívánunk energiát gyűjteni!
Elérésükhöz gyújtsunk fehér gyertyát az istenségnek, és lilát pedig a szeráfoknak.
~A kerubok~A „kerub” szó jelentése: „akik imádkoznak”, vagy „akik közbenjárnak”. Készek arra, hogy védelmet nyújtsanak, és tudást adjanak át számunkra, de csak akkor, amikor mi is készek vagyunk elfogadni azt.
Sokan félig embernek, félig állatnak látták őket, állítólag ragyogóbbak, mint az összes többi angyal. A kerubok eredetileg egyáltalán nem angyalok voltak, de idővel bejutottak a mennyei szférába. Személyes őrangyalként is tevékenykedhetnek.
Akkor keressük a kerubok segítségét, ha bölcsességet és tudást keresünk. Elérésük érdekében gyújtsunk fehér gyertyát az istenségnek, kéket pedig a keruboknak.

 

 

~A trónusok~Isten szállítóiként dolgoznak, feladatuk a pozitív energia átadása. Ezt az energiát arra fordítják, hogy feltárják az igazságtalanságokat, és gyógyító energiákat küldenek azoknak az embereknek, akiknek szükségük van rá. Ezt az energiát azonban nem közvetlenül küldik hozzánk, hanem általában a személyes őrangyalunkon keresztül juttatják el hozzánk.
Akkor hívjuk őket segítségül, ha el akarunk simítani valamilyen konfliktust az emberek csoportjai, vagy bármely két ember között, vagy ha biztonságot keresünk. Elérésükhöz gyújtsunk fehér gyertyát az istenségnek, és zöldet a trónusoknak.
~A második triád angyalai~E triád angyalai a szervező és szolgáló angyalok. Inkább az univerzummal foglalkoznak, nem pedig egyes emberekkel, de tudjunk róla, hogy bármikor segítséget nyújtanak a földön, ha arra van szükség. Ők hajtják végre azokat a parancsokat, melyeket az első triád angyalaitól kapnak. A második szféra angyalai: uralmak, erények, hatalmasságok.
~Az uralmak~Azon munkálkodnak, hogy az emberek boldogok és egészségesek legyenek vezetésük alatt. Nem ismerik el azokat a vezetőket, akik nem viselik szívükön az emberek legfőbb érdekeit. Tökéletes közvetítők, és döntőbírók.
Akkor hívjuk őket, ha egy fontos terv kivitelezésébe kezdünk, vagy éppen elakadtunk a munkánkban. Elérésükhöz gyújtsunk fehér gyertyát az istenségnek, és rózsaszínt az uralmaknak
.


 

~Az erények~Az erények angyalai erőt, bátorságot és motivációt nyújtanak számunkra, a csoda angyalaiként ismertek. Képessé tesznek bennünket arra, hogy többet érjünk el, mint amit gondoltunk volna. Ők a természet angyalai.
Ha bajban vagyunk, ha megbetegedtünk, vagy félünk, bátran forduljunk hozzájuk segítségért. Elérésük érdekében gyújtsunk fehér gyertyát az istenségnek, és narancssárgát az erényeknek.
~A hatalmak~A hatalmak angyalai harcos angyalként vannak számon tartva, Ők védik a mennyországot. Ebbe a családba tartoznak a születés és a halál angyalai. Segítséget nyújtanak a jó és rossz közötti választásban, és biztosítják az univerzum törvényeinek működését. Igazságot osztanak, de cselekedeteik hátterében nem áll bosszú. A figyelmeztetés angyalainak is nevezhetnénk őket, hiszen különféle üzeneteket küldenek számunkra, ha valaki arra készül, hogy ártson nekünk. Ezek az üzenetek sokféleképpen érkezhetnek hozzánk: érzéseken, álmokon, esetleg beszélgetés foszlányokon keresztül.
Akkor hívjuk őket, ha bajban vagyunk, ha úgy gondoljuk, hogy port hintettek a szemünkbe. Ők védik egyébként otthonunkat, vagyonunkat, gyermekeinket. Elérésükhöz gyújtsunk fehér gyertyát az istenségnek, és sárgát a hatalmaknak.
~A harmadik triád angyalai~A harmadik triád angyalai vesznek részt leginkább a földi történésekben. A Föld angyalainak is tekintik őket, mert nagyon kötődnek az emberi dolgokhoz. Közelről figyelik életünket, az emberi dolgokat. Ide tartoznak a fejedelemségek, az arkangyalok, és azok, akiket egyszerűen angyaloknak hívnak.
~A fejedelemségek~

 

Az energia áramlása minden angyal számára központi kérdés. Ha ez az áramlás ugyanis megállna, akkor mindnyájan megszűnnénk létezni. Minden törvényt az angyalok irányítanak, legyen az világméretű, vagy pusztán emberi. Bárkinek a sorsát bármikor megváltoztathatják, egy angyal azonban soha nem működik közre semmiféle gonoszságban. Ha igazságot kell szolgáltatni, akkor azt szeretettel és saját erejével teszi, nem pedig bosszúból.
Ha kétségbe vonjuk, hogy az angyaloknak hatalmukban áll segíteni nekünk, akkor megszakítjuk velük a kapcsolatot. Ha pedig nem hiszünk bennük, netán félünk tőlük, akkor az olyan, mintha falat emelnénk önmagunk és az angyalok közé.                

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.