Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Karmikus feladataink

2009.08.16

 

Kép A múlt tettei és a jelenlegi sors lefolyása közötti összefüggést nevezzük karmának. A karma a kiegyenlítődés törvénye, gondoskodik arról, hogy az ember ugyan azzal a probléma típussal mindaddig együtt éljen, amíg cselekedeteivel meg nem váltja problémáságától, és önmagát alá nem rendeli a törvényszerűnek. Ezért minden tett és gondolat kitörölhetetlen, mert arra várnak, hogy egy ellentétes mozdulat kiegyenlítse őket.

   A karma törvénye azt követeli az embertől, hogy sorsáért, cselekedeteiért viselje a teljes felelőséget. Sajnos ez az a lépés, amelyet korunk embere nem, vagy csak néhányan és azok is nehezen tesznek meg. Minden jel arra mutat, hogy jelenleg egy széles körű elhárítás működik a reinkarnációval, a karmával szemben, melyet mi emberek sok fáradsággal hoztunk össze tökéletesnek tűnő elméletekben, hogy megszabaduljunk a felelőségtől.

   Ezek a mai elméleti modellek teoretikusan tökéletesen működnek, pedig a gyakorlatban csődöt mondanak, ezt a tényt a haladásba vetett pozitív hiszékenység ügyesen eltitkolja. Amikor az ember elkezd önmagával őszinte lenni, rá kell jönnie arra, hogy a dolgok értelme csak úgy ismerhető fel, ha mindazért ami történik vele, ő maga vállalja a teljes felelőséget. A felelősség elválaszthatatlan a dolgok értelmétől, mert kölcsönösen feltételezik egymást. Az emberek többsége szenved attól, hogy a dolgok elvesztették az értelmüket, pedig ez csak azért van , mert szabadulni próbálnak a felelősségtől.

   A keleti vallások és a különböző misztikus irányzatok többsége szerint az élet értelme a lélek állandó továbbfejlődése, az újjászületés célja a megtisztulás. A lélekvándorlás tana több ezer éves, elmélete szerint a lélek a halál pillanatában elhagyja a testet, és egy idő után újra testet ölt. Ezzel kapcsolatban számtalan cikk jelent meg a visszatért emberek elégé egybehangzó beszámolója alapján.

   A különböző inkarnációk szorosan összefüggnek egymással, jelenlegi sorsunk előző életünk következménye, hiányosságaink pedig a következő életünk feladataivá válnak. Előző életünk tetteiből következik jelenlegi életfeladatunk, sorsunk. Az újjászületés és a sorsválasztás a lélek szabad akaratából történik, attól függően hogy milyen ismeretekre van még szüksége. Minden életsors egyfajta tapasztalatszerzés, a karmák jellege különbözik egymástól.

   A lélekvándorlás végső célja a tökéletes tisztaság állapota, ezáltal minden inkarnáció a lelki fejlődés egy állomása. Az a lélek amelyik nem ínkarnál többé, testetlenül továbbra is jelen van szellemi energia formájában. Ezekkel a lelkekkel a médiumok képesek kapcsolatot teremteni. Az út végén a lélek nem születik meg többé, a buddhizmus ezt az állapotot, ami "a karma szelétől mentes", nirvánának nevezi.

   A lélekvándorlásnak többféle értelmezése létezik a különböző misztikus irányzatok szerint. A többség véleménye szerint a lélek nem minden esetben ölt testet azonnal a halált követően, sokszor évszázadokon át várakozik a következő feladatának kedvező körülményekre. Amikor a lélek a halál pillanatában megszabadul a testtől, szabadon határoz arról, hogy újra visszatér-e a földre, és arról is, hogy milyen inkarnációt választ.

   Nem véletlen, hogy mikor és hová születünk, mindez a karmánktól, a következő életfeladatunktól függ. Ezt megerősítik azok beszámolója akik a foglalkozásokon hipnózis vagy reinkarnációs terápia segítségével vissza tudnak emlékezni előző életeikre. A több élet értelme a lélek továbbfejlődése, még ha egyik másik élete nehéznek tűnik is. A nehéz sors is szabadon választott, különleges lehetősége a lelki fejlődésnek, mert egy súlyosabb hiba vagy vétség jóvátételét szolgálja. A szenvedés az embert befelé fordulóvá teszi, ilyenkor fogékonyabbá válik a lelki és erkölcsi értékekre. Egy magasabb szinten lévő inkarnációban az ember már keresi a karmáját, ami sokszor ütközik a mindennapok elvárásaival. A súlyosabb betegségek vagy sorscsapások korábbi életeink tetteinek következményei. Sok ember születik családi karmával, ami különlegesen nehéz szülői hátteret és problémás szülő gyermek kapcsolatot jelent.

   A karmánkra utaló jelzéseket az illető személy horoszkópjában a le és felszálló Hold-csomópontok adnak. Ezek a pontok a Hold pálya azon két pontja, amelyik metszi az ekliptikát, melyet 18 év és 223 nap alatt járnak be. A felszálló Hold-csomópont Jupiter jellegű és jelzi az élet célját, irányát és a súlypontját. Megmutatja, hogy mi az amit a nyilvánosság előtt rendbe kell hoznunk mert az előző életünkben elrontottuk. A feladataink tartalmát az a ház mutatja ahol tartózkodik. A leszálló Hold-csomópont Szaturnusz jellegű, azokat a fogalmakat, magatartás mintákat és tulajdonságokat mutatja meg, amelyektől el kell szakadnunk. Az a ház ahol tartózkodik jelzi, hogy jelenlegi életünknek mi a leggyengébb pontja, amely az előző élet hibáiról és hiányosságairól ad felvilágosítást.

   A halál és a testi élet állandó váltakozása az éjszaka és a nappal ritmusának a felnagyítása. Amikor reggel felébredünk, hogy nekikezdjünk az új napnak, akkor ez a nap még egészen tisztán áll előttünk, mi döntjük el, hogy mire használjuk, hogyan alakítjuk, mit élünk át a nap folyamán. Ennek az új napnak a lezajlását szükségképen meghatározza az, amit az előző napokban tettünk és átéltünk. ha valaki az utóbbi időben konfliktusba került valakivel, vagy adósságba keveredett, esetleg a testét, lelkét elhanyagolta, akkor ez befolyásolni fogja az új napot, bár a nap korlátlan lehetőségeket hordoz.

   Nehéz megérteni, hogy minden új nap a múlt okozati hatása, befolyása alatt áll, ugyanakkor új, kihasználatlan lehetőségekben is gazdag, analóg módon így kell gondolkodnunk minden "új élet" esetében is. bizonyos, hogy minden új élet egy új esély, amely a lehetőségek tömegét kínálja, azonban az eddigi reinkarnációs lánc következménye is, amely eddigi problémáinkat, elkövetett hibáinkat, illetve tapasztalatainkat, felismeréseinket tükrözi. Egyetlen új nap sem tehetjük meg nem történtté addigi tetteinket, gondolatainkat, cselekedeteinket, ugyan úgy egy új inkarnációban sem semmisíthetjük meg a múltunkat, ugyanazt kell tovább szőnünk, amit addig szőttünk.

   Minden ember életútja születésekor eldől, és életében semmi sem lesz a véletlen műve. Ha valaki néhány perccel vagy órával előbb vagy később született volna akkor ez egy egészen más életutat jelentene, mivel az idő minősége más. A születési horoszkóp a földi életek addigi láncolatának csak egy törvényszerű, köztes eredménye, semmilyen véletlen vagy igazságtalan dolgot nem mutat. A horoszkóp az ember karmáját mutatja, a jelenlegi inkarnációra szükségessé vált tanulási feladatokat jelzi.

Forrás:asztroklub.hu

Kép

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.