Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009-Februári energiák-A fény sokszoros kifejeződése az Új Föld valóságában

2009.04.20

 

Mihály arkangyal Celia Fenn-en keresztül      

                                                                                 Kép

 

 

 

 

Szeretett fénymunkások, amint február elérkezik, valóságotokat egy új módon tapasztaljátok meg. Elkezditek meglátni valóságotokban a fény sokféle szintjét és kifejeződését. Ahogy ötödik dimenziós valóságotok "hologramja" megerősödik és kitisztul, közösségként való fejlődéseteknek egy új és kihívással teli szakaszába léptek.
Amint a bolygó körüli új hálózatok feltöltődnek energiával és aktiválódnak, egyre több fény áramlik beléjük, felkészülve az új megjelenésekre. Ezeken a hálókon ott az új kristálymátrixon áthullámzó magasfeszültségű kreatív energia. A Forrás bősége a fény felhangjait megrezgetve pulzál keresztül e hálókon, arra várva, hogy átlendülhessen a megnyilatkozásba, a fény azon mesterei által, akik nyitott szívük és a fény örömteli szolgálata révén képesek belépni a bőség áramlásába. Ugyanekkor a régi háromdimenziós hálózatok energiája lemerül, ami egy vákuum hatást hoz létre, amiben úgy tűnik, semmi sem mozdul előre, semmi sem áramlik.


Nos, szeretteim, ez az a pont, ahol számotokra, a fény mesterei számára a kihívások kezdődnek. Mindennapi életetekben két tapasztalati szinten kerültök kihívás elé. Az egyik szint a bőség csodálatos ötödik dimenziós áramlása, a másik pedig a hiány és a korlátozás széteső harmadik dimenziós szintje, azok az üres illúziók, melyek mostanra valóban tényleg kiüresednek. Mindenki megtapasztalja a valóságnak ezt a kétféle szintjét, és mi tudjuk, hogy a tisztánlátás és bölcsesség híján lévők pánikba eshetnek, azt érezhetik, hogy blokkolják őket, hogy nem mozdulnak előre. Szeretteim, ez az idő arra adatott számotokra, hogy elsajátítsátok a valós és számotokra igaz dolgok, illetve az üres illúziók közötti megkülönböztetés képességét. Amikor képesek vagytok a negativitás és harag üres energiáiból átáramlani a bőség megteremtésének áldásaiba, akkor aktiváltátok az Új Földön létező fénymesterek képességeit.


Decemberben magasabb csakráitokat átállították, hogy ehhez az új valósághoz igazodjanak, illetve kapcsolódjanak. Észrevehetően képesek vagytok észlelni és megkülönböztetni, mi az, ami magasabb energiával rezeg, és mi az, ami üres és tartalmatlan. Mostantól ezt a szívetekben és a testetekben fogjátok érezni.
Szeretett fénymunkások, e hónapban sok kihívással teli szituáció fog bekövetkezni, párhuzamosan azzal, ahogy mentális és emocionális reakcióitokat a magasabb észleléseitekhez fogjátok igazítani. Olyan helyzetekkel fogtok találkozni, melyekben választanotok kell: a düh és reménytelenség szintjén fogtok vibrálni, vagy inkább a szív biztonságos helyére való belépést választjátok, tudva, hogy Én Vagyok-otok jelenlétének szeretete által mindig védve és biztonságban vagytok. Amikor azt választjátok, hogy beléptek a szívbe, akkor elég erősnek fogjátok érezni magatokat, hogy megbirkózzatok bármiféle helyzettel, és hogy szeretetek révén magasabban vibrálóvá alakítsátok át az energiákat. És ha nem tudjátok ezt megtenni, akkor előreléptek anélkül, hogy összekapcsolódnátok ezekkel, vagy hogy magatokra vennétek ezeket az alacsony szinten vibráló energiákat.


Ez egy választás, és amikor azt választjátok, hogy felemelitek alacsonyabb csakráitok frekvenciáit a magasabb csakrák és a szív szintjére, megtapasztaljátok majd, hogy saját lényetek sem egyéb, mint a fény végtelensége. Valóban azt érzitek majd, hogy ti a megtestesült fény vagytok, és hogy minden egyes részetek az isteni szeretet áramlásával lüktet együtt. És ebben a fényvalóságban megnyílik előttetek a teremtés csodákkal teli útja, mivel az isteni áldások bősége a Forrásból szívetekbe áramlik, alacsonyabb csakráitok energiáiba és a megnyilvánulásba. Ez a folyamat gyengéden fog megtörténni, fokozatosan gyorsulva, amint fénymesteri képességeiteket elmélyítitek.
Szeretteim, amikor szembekerültök ezekkel a kihívásokkal, tudjatok róla, hogy valamennyien számítottatok erre a pillanatra, amikor egyetértettetek azzal, hogy fénymunkásként, ennek a nagy átalakulásnak az idején fogtok inkarnálódni. Tudtátok, hogy elérkezik majd egy idő, amikor el kell engednetek a harmadik dimenzió régi "támogatórendszereit", ki kell lépnetek ebbe az új ötödik dimenziós térbe, mely saját fényetek és belső isteniségetek tökéletes mesterévé válást jelenti számotokra. S igen, tudtátok azt is, hogy ez tele lesz kihívással, és hogy előszörre bizonyára nem lesztek képesek tökéletesen uralni ezt, ám bíztatok abban, hogy képesek lesztek mesterré válni. És valóban, képesek lesztek... valóban képesek voltatok... épp most tanuljátok, hogyan fejezzétek ki ezt a fizikai bolygón. Megdolgoztatok érte, hogy mesterévé váljatok a szívenergiátokban való élet képességének, és mi megismételjük, szeretteim, hogy ez a kulcs, ez az, amit mi "aranykulcsnak" nevezünk. Csak mikor szívetek nyitott és teli van a feltétlen szeretettel és kegyelemmel, akkor váltok az isteni bőség áramlásának csatornáivá, amint a fény sokféle szintjein át beleszövitek a fényt a holografikus megnyilvánulásba.


Szeretteim, tűnődjetek el egy pillanatra a fény ezen útján. A Forrás fénye a szellem magasabb birodalmaiból belép a koronacsakrátokba, ez a lehető legtisztább és legsugárzóbb fény, mentes mindenféle torzulástól. Ez az Egy tiszta szeretete, mely az Egység törvényével vibrál együtt. Aktiválja a tobozmirigyet, mely instrukciókat küld a homlokcsakrátoknak és az agyalapi mirigynek, hogy kezdje meg a fizikai szinten az észlelés és teremtés folyamatát. És így tovább, a lélek együtt dolgozik a fénnyel, és ti elkezditek meglátni, meghallani és szenvedélyként és ideákként kifejezni azt a fényt, amit kaptatok, és ezek a szenvedélyek és ideák a szívbe irányulva úgy lesznek észlelhetők a test számára, mint hajtóerő és öröm. Itt, a szívben történik meg az, hogy a lélek e szenvedélyt és örömet a fizikai lénybe transzformálja át, így lesznek ezek az élettapasztalatok megteremtése révén anyagi formába öntve. Valamennyi tapasztalatotokat a lélek -aki a fény ösvényén új tapasztalásokra vágyott - vágyai és szenvedélyei hívták be a valóságotokba. És természetesen, az élettapasztalatok legnagyobb részét másokkal együtt dolgoztátok ki, akiknek a lelke hasonló tapasztalatokat választott, akiket vonzottak a ti teremtéseitek, az, hogy megoszthassák veletek lelketek fényét és lelketek teremtéseit. Szeretteim, amikor a magasabb fénnyel, a szeretet magasabb szándékával vibráltok, akkor fogtok magatokhoz vonzani olyan lelkeket, akik szintén a szeretet és öröm tapasztalatainak megteremtését keresik, együtt veletek a fénynek ebben az új valóságában, melyet Új Földnek nevezünk.


Igen, a holografikus valóság nem több, mint a fény megsokszorozódott pászmáinak tapasztalata, melyek különböző frekvenciákon és dimenziókban vibrálnak, és létrehozzák a valóság pompás "álmát". A bolygón lévő valamennyi ember része ennek az álomnak, minden ember beleszövi saját fényét a hologramba úgy, ahogyan ő erre képes. Ti, akik a fény mesterei vagytok, megtanuljátok, hogyan éljetek e folyamat tudatos megértésével, és, ha ezt választjátok, saját teremtéseiteket a tudatos megnyilvánulásba lesztek képesek irányítani. Azonban, szeretteim, a fény nagy harcosai azok, akik tudják, hogy azok a teremtések a legerősebbek, amelyek sok, azonos álmot megosztó lény fényének egybeszövéséből születnek. Amikor "Egyként tudtok álmodni", akkor valóban a szeretet és fény erőteljes megnyilvánulásait teremtitek meg itt a fizikai bolygón.

Társak a manifesztációban: az elementálok energiái

Szeretteim, most azokról a fénylényekről fogunk beszélni nektek, akik azon dolgoznak, hogy támogassanak benneteket mester mivoltotok új szintre való felemelésében. Azt már tudjátok, hogyan olvasszátok egybe tudatosságotokat az angyali dimenziókkal illetve a felemelkedett mesterekkel azért, hogy megkaphassátok szeretetüket és támogatásukat utazásotokon. Most a fénynek ezekről a másfajta lényeiről fogunk nektek beszélni, az elementálokról, a természet dévái intelligenciájáról, akik arra várnak, hogy szolgálhassanak nektek, hogy veletek együtt teremtsenek a fény új hálózataira támaszkodva.
Bolygótokon aktiváltátok a Paradicsom hálókat és kódokat. A dévák és az elementálok várják, hogy együtt dolgozhassanak veletek a fény szent geometriáival való társteremtés folyamatában. Arra kérnek titeket, emlékezzetek, hogy minden szent, és hogy minden a fény szent geometriáján keresztül lép be a teremtésbe.


A Paradicsom háló magában foglalja a fény geometriáját, mely a bolygót - az elementálok intelligenciájának társteremtő segítségével - mennyországgá teremti. 2008-ban sok fénymunkás vett részt az elementális fénytemplomok és vortexek aktiválásában, életre keltve ezáltal a természet elementális energiáinak és az ötödik dimenziós emberiségnek az Új Földre jellemző együttműködését. A február 9-i holdfogyatkozáskor aktiváló kódok egész új csoportjának átadására kerül sor, melyek még több planetáris elementális energiát kapcsolnak be a globális Paradicsom háló felhangjait aktiváló folyamatba.
Mostantól, szeretteim, elkezditek meglátni és észlelni az elementálok királyságának energiáit. És, akár tudományosan a fotonokra, akár érzékenyen a tündérekre, vagy sámánikusan az archetipikus erőkre következtettek belőlük, mind képesek lesztek érzékelni magatok körül ezeket az energiákat. Mindegy, hogy egy nagyváros közepén éltek, a paradicsom háló ezeken is keresztülhúzódik, élettel és energiával lüktetve, arra várva, hogy magatokhoz szólítsátok az elementális energiákat, és elkezdjétek megteremteni a mennyországot ott, ahol éppen vagytok. Szeretteim, épp hogy városaitok azok, amelyeken belül elkezditek majd aktiválni ezeket a Paradicsom hálózatokat. Észlelitek majd az elementális fénylényeket, hogy ott vannak, arra várnak, hogy hívjátok őket, és hogy megosszátok velük a teremtéseiteket.


Szeretteim, az elementálok arra tanítanak benneteket, hogy szeressétek a Földet, a termőföldet, és tiszteljétek vérkeringését, a vizeket. Arra kérnek, emlékezzetek: a ti fizikai lényetek szintén földből és vízből tevődik össze, tiszteljétek az anyagot, melyből minden forma létrejön. Kérik, hogy lássátok, érezzétek magatok körül ennek a fényhálónak a jelenlétét, mely magában hordozza a mennyország formái megnyilvánulásainak lenyomatait, mely elkezdi megnyilvánítani ezeket a formákat. Teremtsétek újra kapcsolatotokat az elementális fényekkel, tanuljátok meg tőlük, hogyan tápláljátok és irányítsátok e szent hálók alapján az élet megteremtését.
Amint behúzzátok a mennyország energiáit a lényetekbe, ez majd aktiválja saját Paradicsom kódjaitokat, és az ötödik dimenziós fényben egy új életmódhoz, létezési módhoz igazít benneteket. Szeretett fénymesterek, ezen az Új Földön a ti privilégiumotok az, hogy az elementális intelligenciákkal együtt teremtsetek kis- és nagyvárosaitokban, hogy ezeket paradicsomi közösségekké alakítsátok át. S amint ezt teszitek, észreveszitek, hogy minden egyes város már a Fény Városa, egy mennyei város tökéletes holografikus fénylenyomata, ami arra vár, hogy a Paradicsom háló aktiválja, hogy az anyagi bolygón is életre kelhessen. Megtanuljátok majd, hogyan aktiváljátok ezeket a "fényvárosokat", hogyan manifesztáljátok őket magatok körül a Paradicsom háló segítségével. Valóban, ez egy kreatív kihívás, mely rátok vár. Képesek vagytok-e elszakadni egy város Régi Földön érvényes meghatározásától, és az Új Föld városának koncepciójához igazodni, mely telve van vibráló természetes élettel, annak őseredeti állapotában?! Egy város, mely tiszta, gyönyörű, megfelelően igazgatott, és egy boldog és támogató közösség otthona! Képesek vagytok megálmodni ezt az álmot és élni benne? Képesek vagytok együtt megteremteni ezt, együtt az elementális intelligenciákkal, a Paradicsom hálózat alapjain? Ennek az álomnak a lehetőségeivel való összeigazodásra a holdfogyatkozáskor kaptok alkalmat.


Szeretteim, azok, akik készen állnak megtenni ezt az észlelésbeli felemelkedést, meg fogják kapni az angyali és elementális intelligenciák vezettetését. Elkezditek észrevenni ezeknek a fénylényeknek a hálózathoz igazodó, körülöttetek való tevékenykedését, és megérteni, hogy hogyan dolgozik - veletek együtt - ez a fény. Új projektekhez és új életmódokhoz vezetnek el benneteket, melyek tisztelik a természet, valamint az elementális energiák erejét, akár az őstermészetben, akár a földi városokban a természetes energiák felébresztésére irányuló projektekben. Tudjátok meg, szeretteim, hogy amint városaitokba visszatér az elementálok kreatív energiája és ereje, vele együtt visszatér az öröm és béke áramlása és "varázslata". Hiszen, meglehetősen egyszerűen, minél több energiát vonzotok be a Paradicsom hálókból a megnyilvánulásba, annál több békét, bőséget teremtetek meg az anyagi bolygón. Ez a Paradicsom hálózatok célja.

2009. februári energiák

Február 9-én lesz telihold, amikor a Nap a Vízöntőben, a Hold pedig az Oroszlánban áll. Az Oroszlán tüzes házában a Hold "Tűz-hold". Erőteljes, friss energiát hoz létre. Ez a telihold és holdfogyatkozás a Paradicsom hálózat elementáljai aktiválásának ideje lesz.
Az újhold a Halakban, február 25-re esik. Ahogy a Nap belép a Halak víz-jegyébe, az idő megfelelő lesz arra, hogy megerősítsétek kapcsolatotokat Én Vagyok energiátokkal, és hogy az előttetek álló évről szóló nyugodt kontemplációval töltsétek az időt. Az északi féltekén a közeledő tavasz energiái érezhetőbben lesznek, amint az elementális energiák megmoccantják az új élet és új teremtés erőit.
Február hónapban sok bolygó fog átvonulni, vagy tartózkodni a Vízöntő jegyében... a Nap, a Merkúr, a Mars, a Jupiter és a Neptunusz. A teliholdkor ezek az energiák éppen szemben állnak majd az Oroszlánban tartózkodó Holddal. Ez a kreatív feszültség érzését fogja létrehozni a Vízöntő Kor és az Új föld energiái, valamint az Oroszlán-Hold erőteljes kreatív tüze között. Hasonlóképpen, a Szűzben tartózkodó Szaturnusz oppozícióban lesz a Halakban álló Uránusszal, ami valamiféle magasfeszültségű elektromos energiát fog teremteni, a bolygó átalakulására irányítva, és felerősítve a Bakban álló Plútó által.
Szeretett fénymunkások, minden jót kívánunk nektek erre a hónapra, a Forma Világában, amint együtt a fény Új Földjének megteremtésén munkálkodtok.

Kép

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.