Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.-októberi energiák-A Szeretet és a Béke tánca-Celia Fenn közvetítésével

2009.10.22

 

Kép Szeretett fénymunkások, ezennel beléptek az október hónap energia áradatába! Szeptember 9-én keresztülhaladtatok a 9:9 portálon vagy dimenzionális kapuátjárón és most az október 10-i 10:10-es átjáró felé tartotok. 9:9-én megtapasztalhattátok a befejeződés és az új kezdet időszakát életetekben. A 10:10 valójában az 1:1 átjárót jelenti, a tapasztalás és a tudatosság új szintjeire való belépés lehetőségével, ami a 11:11 átjárójában (2009. november 11.*) tetőződik majd, amikor megtapasztalhatjátok az új energiák teljes hatását, már a tudatosság magasabb szintjeire emelkedvén. 12:12-én, a decemberi napforduló idején, erőteljes, új megértések felé kalauzolunk benneteket a munkátokat illetően, mely az isteni szeretet kreatív kifejeződése a Földön. Valójában, szeretteim, december és január hónap az átmenet időszaka lesz, amikor hidat vertek a régiből az újba, ami majd 2010 első félévében jelenik meg. 

De fókuszáljunk most csak az októberi hónapra. A telihold a hónap elejére, október 4-ére esik. A Hold a Kosban lesz, a Nap pedig a Mérlegben. Ebben az időszakban az EGYENSÚLY energiái a legfontosabbak. Képesek vagytok belső egyensúlyotokat a BÉKE és a SZERETET állapotában tartani? Képesek vagytok belépni az ÉN VAGYOK jelenlétébe, és BÉKÉBEN élni magatokkal és a körülöttetek élőkkel? Mindemellett képesek vagytok-e arra, hogy az Egyetlen Szív és Elme részei legyetek? Tudjátok-e azt mondani magatoknak, hogy az „ÉN VAGYOK” valójában azt is jelenti, hogy „MI VAGYUNK”, mi mindannyian EGYEK?

Szeretett lelkek, ebben az új energiában rendkívül fontos, hogy képesek legyetek egységben érzékelni önmagatokat tágabb közösségetekkel, tehát, hogy szívetekben érezzétek, „egyek” vagytok a többi emberrel. Azt a kérdést tesszük fel most nektek, hogy „hogyan szolgálnátok ezt az új energiát és az új fényt saját életetekkel”? Mit tesztek azért, hogy a Forrás szeretetének kifejeződései lehessetek? A Forrásé, mely rajtatok keresztül áramlik és lényeteken át mutatkozik meg. 

Az újhold idején, október 18-án, megfelelő lesz az idő arra, hogy átgondoljátok kapcsolatotokat a tágabb közösségetek iránt és megnézzétek, hogyan lehetnétek leginkább szolgálatára ennek a közösségnek, mint az új kódok és az új energia hordozói, az Új Föld lehorgonyzói. Elmélkedjetek azon, hogyan lehetnétek a szeretet kifejeződései pusztán azáltal, hogy azok vagytok, akik, és ezt kifejezésre is juttatjátok. Emlékezzetek arra, szeretteim, hogy mindannyian szívetekben hordozzátok az isteni lángot és mindannyian az isteni szeretet és kegyelem megnyilvánulásai vagytok. Csakis rajtatok múlik és a ti feladatotok, hogy gyakoroljátok a szabad választást életetekben, hogy szabadon megválasszátok, kik vagytok, mint egyének, és ez lesz számotokra az isteni kegyelem kifejeződése a közösségetek egységes energiáján belül.

Ebben a hónapban tovább folytatódik a negatív atlantiszi kódok elengedése rendkívül mély szinteken. Engedjétek, hogy helyükre beáramoljon az Új Föld kódjainak fénye, amely az emberi evolúciót a fény magasabb kifejeződései felé segíti. Az atlantiszi trauma régi „katasztrófája” tükröződik vissza azon emberek pszichéjén keresztül, akik a hatalom, az irányítás és a manipuláció régi útjait erőltetik. Szeretteim, tudjatok róla, hogy azok, akik ezeket a sötét utakat gyakorolják, azért teszik ezt, mert legbelül félnek és a bűntudat, továbbá az értéktelenség érzéseivel küzdenek. Attól tartanak, hogy „elbuktak”, Isten elhagyta őket, ezért megpróbálják saját sorsukat kontroll alatt tartani ahelyett, hogy engednék kibontakozni útjukat a szeretet és a szenvedély szélesebb spektrumú tervében. Így amikor ezekkel az emberekkel együtt a dualitás drámáiba léptek, csupán annyit tesztek, hogy megerősítitek őket a hiány és értéktelenség érzetükben. Ennél sokkal célravezetőbb az, kedveseim, ha megbocsátotok nekik és elengeditek őket, mint a sötétség illúziójának megtestesítőit. Mert amikor megbocsátotok nekik, akkor valóban elengeditek őket. Nem nyertek ugyan kárpótlást azokért a cselekedetekért, amelyeket a félelem alacsony rezgésein követtek el ellenetek, de felszabadultok azok alól a hatások alól, amiket ezek az energiák okozhatnak bennetek.

Most, amikor a negatív atlantiszi kódok és az áldozati energiák keresztüláramolnak (az elengedés során**) a kollektív tudatosságon, azt tudjuk mondani, hogy a MEGBOCSÁTÁS az első fontos lépés. Bocsássatok meg, engedjétek el és bocsássátok útjára azt a valakit vagy helyzetet, ami vagy aki iránt haragot éreztek szívetekben! Az áldozati drámák és játszmák nem részei az Új Földnek, soha nem is lesznek azok. Amint megbocsátotok azoknak az embereknek, akik még mindig ragaszkodnak a drámákhoz, felszabadultok a nyomás alól, hogy belerángathatnak a játszmáikba ezek az emberek, ezáltal belehúzhatnaknak benneteket a régi energiás, trauma-alapú energiákba. Ezt követően elindulhattok felfelé a fény tiszta spirálján, ami kifejezi a KÖNYÖRÜLETESSÉG, a SZÉPSÉG, a KEDVESSÉG, a KREATIVITÁS és a BÉKE isteni energiáit.

Tehát, kedveseim, október hónapban döntenetek kell arról, hogy a BÉKE és a KÖNYÖRÜLETESSÉG hordozói lesztek, vagy a régi mintázatokat választjátok. A könyörületesség valójában nem egy passzív energia, ez az isteni szenvedély kifejeződése. Kifejeződése az isteni szeretet és teremtő erő szenvedélyének. Akik a könyörületességet önmagukon keresztül kifejezik, azok, akiket a szeretet motivál arra, hogy megnyilvánítsák az isteni szeretet és béke ajándékait.

A béke pedig, kedveseim, nem a háború vagy az agresszió hiányát jelenti. A béke a teremtés aktív energiája, ami a harmónia, az egyensúly és a szeretet érzésein keresztül jut el a világba.

A BÉKE egy olyan energia, ami folyamatosan áramlik és teremt! Örömet és elégedettséget teremt a közösségeken belül az emberek szívében. Isten békéjének „eszközévé” válni azt jelenti, hogy örömet és elégedettséget visztek azokra a helyekre, ahol a szűkösség energiái uralkodnak. Kedveseim, amikor felébredtetek és ezt valóban át is élitek, mindannyiótoknak megadatik a lehetőség, hogy a béke eszközeivé váljatok, pusztán a létezésetek által és azáltal, hogy középpontotokba, a szívetekbe helyezitek magatokat. Amikor önzetlenül felajánljátok magatokat ezen energiák szolgálatára, számtalan új lehetőségetek adódik arra, hogy az Új Föld fényoszlopaivá váljatok, hogy kifejezhessétek a könyörületesség, a gyengédség, az intimitás, a szépség és a kegyelem áldásait mindazok felé, akikkel utatok során találkoztok.

Szeretteim, azt mondhatjuk, hogy a béke megteremtése szívetekben és magatok körül nem más, mint a szeretet tánca a Földön. Ekkor halljátok az isteni zenét, ami a végtelen Forrás egyetlen szívéből árad, és amit a Földanya szíve visszhangoz. Ahogyan összhangba kerültök az isteni tónusokkal és hangzásokkal, az isteni színekkel és formákkal, elkezditek szőni életetek szövedékét, harmóniában lépkedve az isteni dallamokra. Gyakorlott táncosként a zene áramlatát követitek és minden lépésetek ennek az isteni zenének térben és időben (a fizikai világban***) való kifejeződése.

Az élet táncosai vagytok és az élet egy csodás tánc! Ti vagytok a zene, ti vagytok a művészek, a teremtők és a béke szövői is egyben! Amikor tudatosan követitek az isteni harmónia áramát, eggyé váltok a szeretet isteni táncával. Ti magatok lesztek a szeretet tánca és amerre jártok, az emberek meghallják ezt a táncot és ők is táncra akarnak perdülni veletek. Ahogyan mindenki összhangba kerül ezzel a csodás zenével, minden ember a szeretet dallamára fog majd táncolni, ez pedig a béke eljövetele lesz a bolygótokon.

Így, kedveseim, október hónapban arra kérünk benneteket, összpontosítsátok lényeteket szívetekben, ahol a belső béke rejlik és váljatok a szeretet élő táncosaivá.

Októberi energiák

A telihold a Kosban október 4-ére esik, az újhold pedig a Mérlegben lesz, október 18-án.

A 10:10 portál október 10-én újabb löketet ad az Új Föld kibontakozó energiáinak.

Október 23-án a Nap a Mérlegből áthalad a Skorpióba, ezzel egy időben egy energiaváltás történik, ami a fókuszt a belső tudatosság és fény irányába repíti, ahogyan haladtok a novemberi 11:11-es átjáró felé.

Kívánunk nektek örömet és békét, amint az isteni szeretet zenéjére táncoltok október hónapban!

Kép

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.