Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010 januári üzenet-Mihály Arkangyal

2010.01.25

 

Kép

 

 

 

 

 

Szeretett Mesterek, az emberiség nagy többsége elfelejtette, hogy az Univerzális Törvények között ott van az Isten-adta jogotok, mely lehetővé teszi minden egyes emberi Lénynek, hogy visszakövetelje a képességét a felemelkedett mesterekkel és a magasabb birodalmak hatalmas Lényeivel való összeköttetésre. A belső kommunikáció, az a gondolatok szavak és hangok nélküli, közvetlen megosztása. Ez a ti természetes Lét állapototok. Azonban, mielőtt eljuthatnátok az univerzális telepatikus utakra, bizonyos előfeltételeknek és követelményeknek eleget kell tennetek.


Amikor a Fény Piramisotokban időztök az ötödik dimenzióban, kérjétek Őrangyalaitokat, Vezetőiteket és Angyali segítőiteket, hogy csatlakozzanak hozzátok. Kérjétek személyes Fény Tanácsotok segítségét törekvéseitekben, hogy megerősítsétek szándékotokat, és hogy erőt, akaratot és bölcsességet adjanak, ami a spirituális tudatosság következő szintjére lépéshez szükséges. Mindannyian spirituális növekedésetek folyamatának kritikus szakaszában vagytok, és felkérettetek, hogy engedjétek el mindazt ami visszatart benneteket a spirituális szabadságtól, amit kerestek. Ez a működésképtelen és visszahúzó kapcsolatokra, az ártó függőségi és negatív szokásokra és gondolatmintákra, meg azokra a birtokolt javakra értendő amelyek túl sokat vesznek el az időtökből, a jólétből és túl sok fáradozással járnak.

 
A Korszakok ciklusváltása alatt az átalakító változások hatalmas sokféleségét tapasztaljátok. Visszakövetelitek az összes személyes energia/gondolat minta darabját, amit megteremtettetek hosszú utatok során a fizikai kifejeződésben. Újra egyesültök a tudatosság sok Szikrájával, amely Isteni Éneteket képezi és Lélek családotokat, úgyszintén arra is törekedtek, hogy spirituális/emberi felnőtté váljatok, mialatt a fizikalitás örökké-kiterjedő, multidimenzionális valóságában léteztek.
Azok közületek, akik elvégezték az alapozó munkálatokat, és jól haladnak az Ön-ismeret útján, készen állnak a spirituális tudatosság következő szintjére. Ti, a Csillag Magok, a bátrak, akik átszenvedtétek és diadalmasan kiemelkedtetek a Lélek sok Sötét Éjszakájából, annak érdekében, hogy megtisztítsátok magatokat a régi ön-korlátozó felfogásoktól és gondolat mintáktól, készen álltok, hogy előtérbe lépjetek, mint a fejlődő emberiség élcsapata és a Fény ragyogó lakossága a felfrissült Földnek.


Tudatosan kell felülvizsgálnotok hiedelmeiteket és kiiktatnotok azokat, amelyek már nem szolgálják legfelsőbb javatokat. Le kell választanotok magatokat a kollektív tudatosságnak a múlt korlátozó és torzult hiedelem mintáiról. Ezt megtéve, fokozatosan fel lesztek emelve a harmadik és az alsó negyedik dimenziós környezet fojtogató sűrűségéből. Ki kell szabadítanotok magatokat a nem megfelelő helyen lévő kötelezettségek szorításából, a valós vagy képzelt korlátozások alól és a fizikalitás alsó birodalmainak a torzult, legyengítő hiedelmeiből. A világban lenni, de nem belőle lenni, az egyik legfontosabb igazság amit a kezdő mesternek meg kell tanulnia és alkalmaznia kell. Fő célotok, hogy a dualitás egy elfogadható spektrumához térjetek vissza, ahol Energetikai Szignatúrátok harmonikus frekvencia mintákkal vibrál, melyek összeegyeztethetőek a felső-negyedik és a magasabb dimenziókkal. A harmonikus frekvenciák ezen szintje szükségeltetik, hogy hozzáférjetek az átalakító Ibolya Láng erejéhez és mágiájához, elérjétek és elkezdjétek használni a Teremtő Fény Ádámi Részecskéit teljességükben. Ennek a Fénynek tudatossága van, és amint magatokévá teszitek és szerető szándékotokban aktiváljátok, a magasabb tudatosság ajándéka a tiétek, hogy használjátok és megosszátok. Sohase feledjétek, ez a Teremtő Fény az Élet fonalatok a MINDENHEZ AMI VAN.

 
A világ a Mindenben Ami Van varázzsal, csodákkal telített és a képzeleteteket felülmúló képességek elérhetőségével. Ti sokkal több időt töltöttetek a nem fizikai valóságokban, mint amennyit a fizikai testben. A Földi lét alig egy pillanat az időben a magasabb birodalmak örökkévalóságához viszonyítva. Szent Elmétek a múlt tapasztalatainak, a bölcsességnek és a kozmikus törvénynek a tárháza. Amikor a Lélek teljességében egyesül a Szent Szívvel, az egy monumentális méretű Újraegyesülés lesz. A Lélek, intuíciótok és belső érzékelő képességeitek mind-mind éteri Fény Források. Amikor szándékaitok a szeretetben központosulnak és tisztán vetítitek ki őket, akkor a Szent Tűz energia erőteljes forrásaivá váltok.


Egyik előző üzenetünkben TI VAGYTOK A TEREMTŐ BELÉGZÉSE címmel (2003 novemberi üzenet) azt mondtuk "Bizonyos félreértelmezés történt a Belégzéssel kapcsolatosan, és az a hiedelem vált népszerűvé, hogy a Teremtő Belélegzi mindazt ami teremtve lett. Ez nem igaz. A Teremtő előreküldi ragyogását, hogy magába egyesítse az összes gyönyörűséget, ami valaha is teremtve lett. Szeretteink ti vagytok a Belégzés. Ti fogjátok belélegezni a Teremtő Esszenciáját, ahogy felkészítitek emberi "edényeteket", hogy egyre több és több finom Fényt tudjon befogadni, és a felsőbb birodalmak kifinomult vibrációs frekvenciáit. Ti az emberi edényetekben fogjátok megtestesíteni a Teremtő Esszenciáját, ami áthatja a Föld síkját és az egész Univerzumot."
Nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni, mennyire fontos a lélegzet Isteni természetetek vissza követelésében. Nem a sekély légzés amit az emberek többsége elfogadott a Földön, mint a lélegzés megfelelő módját. Az effajta sekély légzés sok erőtlenítő tünetet és betegséget eredményezett, azon kívül korlátozza az Isteni Esszencia bevitelét, ami pedig elengedhetetlenül fontos a jóllétetekhez és a Fény edényetek visszaköveteléséhez. Elmagyaráztuk és kihangsúlyoztuk a Végtelen Légzést, az Összehangoló Légzést és, hogy milyen fontos gyakorolni a szándékkal való légzést. A Végtelen Légzést a Felemelkedés Légzésének is nevezhetjük mert összehangolja galaktikus csakráitokat a fizikai edényetekkel, és megnyitja a visszatérő átjárókat a felsőbb birodalmakba. Felgyorsítja a MerKiVah-nak nevezett, felemelkedési Fény járművetek építési folyamatát. Azon kívül, Szent Elmétek portáljának és Szent Szívetek első és hátsó portáljainak a megnyitását is szolgálja. Az Összehangoló Légzés dupla előnyt szolgáltat: előhozza a gyökér csakrában tárolt Ádámi Részecskéket, meg az ötödik dimenziós Fény Piramisotokban elhelyezett éteri hasonmásotokban tárolt Ádámi Részecskéket is, melyek abból a Fény Városból áramlanak, amellyel kapcsolatot létesítettetek. Ez a Teremtő Részecskék folyamatos áramlását biztosítja fizikai edényetekbe és azon keresztül személyes teremtő kereketekbe, majd végül ki, a forma világába.


A múltban úgyszintén beszéltünk a ritmikus légzésről, amit Szent Légzésnek is nevezhetünk. Rendszeresen gyakorolva ez a légzési technika energizálja testeteket és tökéletesíti egészségeteket, mert fizikai Lényeteket Isten Fényének ragyogó részecskéivel látja el, amelyek az optimális teljesítéshez, és a hosszú élethez szükségesek. Azon kívül, hatékony módja az Ibolya Láng, vagy az Fény Ádámi Részecskéinek a kisugárzására a forma világába, mindenki jóllétére és javára. A Szent Légzést mély belégzéssel kezditek amely az alsó medencéből indul. Mélyen és lassan lélegezzetek be, az alsó medencéből a has, majd a mellkas területét levegővel feltöltve, közben vizualizáljátok, hogy a lélegzet lassan emelkedik felfelé míg kilép a korona csakrán. Amikor tüdőtöket maximálisan feltöltöttétek, tartsátok a levegőt ugyanannyi ideig, mint a belégzés tartott. Vizualizáljatok egy Fény labdát lassan leereszkedni Fény oszlopotokon, amint fokozatosan kiengeditek a levegőt, behúzva a hasatokat, ugyanannyi ideig mint a belégzés volt. Fejezzétek ki szándékotokat (erősítsétek meg) mielőtt elkezdenétek a Szent Légzést, mint pl. "kisugárzom az Ibolya Lángot, vagy a Fény Ádámi Részecskéit a világba", vagy bármelyik rövid megerősítést amit kaptatok.
Annak érdekében, hogy rögzítsétek az effajta légzés ritmusát, kezdetben belégzésre számoljatok 5-ig vagy 7-ig, tartsátok bent a levegőt ugyanannyi ideig, majd lélegezzetek ki úgyszintén 5-ig vagy 7-ig számolva, és várjatok ugyanennyi időt a következő belégzés előtt. Mind a négy akciónak egyenlő hosszúnak kell lennie, sima, folyékonyan könnyed mozgásban. Ez egyben egy gyönyörű csoport aktivitás is, és egy erőteljes módja az Ibolya Láng és a Teremtő Isteni Fény terjesztésének. Amint hozzászoktok a mély ritmikus légzéshez, többé nem lesznek kényelmesek a tömegek által használt rövid, sekély légzési technikák.


Nemrégiben egy kedves, elkötelezett Lélek tette fel ezt a fontos kérdést: " Kérdésem van a megbocsátás gyakorlásáról. Mindenkinek megbocsátok, akivel konfliktusban vagy disszonáns energiában osztoztam, jelen illetve múlt életeimben, és visszaadom nékik, egy szeretet buborékba helyezve az összes negatív emlékeket, az érintett energiákat és a lehetséges jövőt, amit közösen teremtettünk. (Reference and Revelations * Glossary and Illustrations 86.ik oldal). Naponta csinálom ezt és rendkívül erőteljesnek találom. A kérdésem a következő: Miért adjuk vissza az emlékeket, energiákat és a lehetséges jövőt a másik embereknek? Miért nem engedjük mindazt el együttesen talán az Ibolya Lángba?
Szeretett hírnökünk válasza ez volt: "Amikor megbocsátunk másoknak szerető szándékunk által, akkor a negatív vibrációs mintákat, amiket teremtettünk, visszaküldjük a semleges Fény szubsztanciába. Azonban, a másik személy vibrációs mintái továbbra is az eredeti disszonáns formában vannak, ahogy az érintett felek közötti negatív közreműködés által meg lettek teremtve. Mi nem alakíthatjuk át az ő negatív energiájukat, azt nekik kell megtenniük. Azonban, negatív vibrációjukat szeretetbe burkolva, az Ádámi Részecskékből ajándékot küldünk nekik, együtt a saját negatív gondolat formáikkal, és hogyha úgy kívánják, az a Szeretet/Fény ajándék segítségével könnyebben átalakíthatják saját negatív gondolat formáikat. Hogyha azt választják, hogy nem fogadják el az ajándékot, és azáltal nem tanulják meg a leckét belőle, akkor az ismét megnyilvánul egy másik személyen keresztül egy másik szituációban. Mi viszont, felszabadulunk a karmikus közreműködés alól, és többé nem kell azt megtapasztalnunk. Mi elnyertük a tapasztalat bölcsességét, mert szerető, mesteri módon válaszoltunk. Ezért mondja Mihály Arkangyal -Ti senkit sem változtathattok meg, ti csak önmagatokat változtathatjátok meg, s az majd megváltoztatja a dinamikát köztetek.
Ez ugyanaz, mint a Szeretet/Fény amit a személyes teremtő kerekünk által küldünk ki. Ez nem csak nekünk használ és segít megnyilvánítani amit a legfelsőbb jóért kívánunk, hanem a Szeretet/Fény Ádámi Részecskéivel telített az aura mezőnk körülöttünk, amivel járkálunk. Ezért szeretnek az emberek a közelünkbe lenni, ezért érzik magukat inspirálva és emelkedetten jelenlétünkben. És hogyha megnyitják szívüket az ajándéknak, akkor az Isteni Fény beáramlását kapják rajtunk keresztül, s ugyanez van az Istennői Szent Szeretet Káprázatos Rózsaszín Sugarával, és az átváltozás Ibolya Lángjával is. Hordozóivá és vezetőivé válunk az Isteni Energiának, amikor az egyensúly és a harmónia állapotába lépünk, és ráhangolódunk az Én Vagyok Jelenlétünkre és ősszintén azt kérjük, hogy minden amit gondolunk és mondunk, az mindenki legfelsőbb javát szolgálja. Emlékezzetek Mihály Arkangyal azt mondta, a közös legelőnyösebb ajándéka a Teremtő Szeretet/Fény megosztása, amit mi és mások kapunk, amíg eljön az idő, hogy ők önmaguk is elérhetik ezt az áldott ajándékot."


Engedjétek meg, hogy még néhány gondolatot átadjunk nektek, hogy elmélkedjetek rajta, míg összejövünk a jövő hónapban.
Az érzékelések valósága  - a fizikai test tudatossága: Amikor a Szellem áramában vagytok, akkor testetekben nagyon könnyedén fogtok létezni, nem lesz fájdalom vagy kellemetlen érzés. Csökkentett testi érzékelést tapasztalhattok, kivéve a szeretet kiterjedt érzését a szívetek területén, és a jóllét és harmónia hatalmas érzését fogjátok tapasztalni.
Tudatossá kell, hogy váljatok fizikai testetek tudatosságára, amint Testi Elementálotok úgymond felébred. Fokozatosan el fog kezdeni, harmonikusan dolgozni veletek, hogy helyesbítsétek az összes félreteremtéseiteket, amelyeket testi formátokban manifesztáltatok a hibás gondolati formák következtében. Idővel érzékenyebbé váltok Testi Elementálotok jelzéseire. Állandóan bombázva vagytok az öt fizikai érzék adataival. Pillanattól  - pillanatig vagy fejlődtök, vagy visszafejlődtök. Semmi sem marad statikus.
A problémák a másokkal való összehangolódás vagy együtt érző összhang hiányában merülnek fel. A negatív környezet okozta ön-kiszolgálás, a diszharmonikus viselkedés gyakran súrlódást és elidegenedést eredményez. Minden személynek közelről kell megvizsgálnia saját érzéseit, cselekedeteit és Élet Energia kivetítéseit, mert amikor az szennyezett, vagy félreértékelt, akkor az potenciálisan zavaró és romboló, mintsem meghatalmasító és építő.
Ne tagadjátok meg magatoktól a fizikai valóság áldásait, amelyek a ti Isteni Születési jogotok, a jámbor aszkétává válással, mint azt annyian tették a múltban, akik a felemelkedést a megtagadáson keresztül keresték, feladva az összes világi élvezetet. Ez az ösvény nem vezet az Önismerethez és a megvilágosodáshoz. Központosított öntudatosság, tiszta gondolatok, és a gyűlölet, a neheztelés, a féltékenység és a kapzsiság által teremtett hangzavar fölé emelkedés képessége, a leggyorsabb út az ego megszelídítésére, és visszatérni a kiegyensúlyozott és harmonikus Lét állapotba.
Amikor az ön-ismeret egy bizonyos szintjét eléritek, akkor törekedni fogunk, hogy bátorítsunk benneteket, és, hogy felhívjuk a figyelmeteket Szent Szívetekben a Szeretet/Fény fokozásával. Spirituális Fény infúziónak is nevezhetnénk.
Hogyha mindent jelenleg az életetekben átmenetinek tudtok tekinteni, kivéve a Szeretet/Fényt illetve a Spirituális Tüzet szívetekben/lelketekben akkor tudjátok, hogy mit próbálunk közvetíteni nektek. Engedjétek el félelmeiteket a múlttól és a jövőtől, elimináljátok a mások által rajtatok gyakorolt érzelmi és mentális ellenőrzést, és váljatok szabad Szellemmé, akik, kell, hogy legyetek. Mi örökké a közeletekben vagyunk, hogy segítsünk és ihlessünk benneteket. Mélységesen szeretve vagytok.


Mihály Arkangyal Vagyok

Kép

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.