Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Májusi energiák-Az Egy harmóniája – áramlás a fény gyémántfolyóján

2009.05.13
 

 

Mihály arkangyal Celia Fenn-en keresztül

Kép

 
 
 
 
 
 
Szeretett fénymunkások, planetáris átalakulásotok és felemelkedésetek legerőteljesebb időszakába léptek most. Miután kapcsolódtatok a természet királyságaihoz, és a szent ősökhöz a márciusi napéjegyenlőség idején, a terep készen áll a felemelkedés portáljainak aktiválására, mind saját fénytestetekben, mind a Föld bolygó kristályos fénytestében.
Amint a felemelkedés vortexei „online” állapotba kerülnek, megnyílik egy direkt összeköttetés a Forrás kozmikus szívéhez, és a kozmikus szívből a felemelkedés portáljain keresztül áramlani kezd a fény gyémántfolyója. Ez a gyémántfény sugárzó, tiszta, és magán hordozza a kozmikus szív szignatúráját, a tiszta, sugárzó, feltétel nélküli szeretetet. Amikor a gyémántfény aktiválódik a fénytestetekben, a kozmikus szeretet tiszta tükreivé váltok. Fénytestetek egy olyan gyémántkristállyá lesz, melyen keresztül a gyémántrészecskék szikrázó fényként örvénylenek. Ebben az állapotban minden, amit megtapasztaltok, a kozmikus szív fényének tükre lesz, minden tisztaság lesz és sugárzó szeretet, minden megszentelődik. Minden Isten szívéből árad ki és oda tér vissza. Hiszen a gyémántfény és annak gyémántrészecskéi az Istenanya szívéből eredő mágneses vonzerő legerősebb töltését hordozzák, melyek mindent az Atyaisten szívébe vonzanak vissza, hogy ott újrateremtődjék, újraformálódjék a legmagasabb szeretetben és örömben.

S amint a gyémántfény átörvénylik a felemelkedés portáljain, mindent a fénybe emel. Amint ti, fénymunkások csoportként együtt dolgoztok az Egy Szívben, egyesítve gyémántfénytesteteket a szívetekben lévő gyémántportálon keresztül, felhúzzátok a bolygót is, végig a szeretet mindent elárasztó vonzásán. Szívetek kinyújtózik a kozmikus szív felé, s ti felemelkedtek a tiszta szeretetbe; szeretetetek tisztasága segít a bolygót is felemelni, és támogatja utazása során. Hiszen mostantól Egyek vagytok, s harmóniát, békét teremtve megnyittok egy ösvényt a Kozmosz szíve felé, s a bolygó a fény egyre finomabb spiráljain és frekvenciáin elindul a fény szíve felé. A gyémántfény ugyanis az isteni eszencia gyémántos, csillagszerű részecskéinek spirálja, mely létrehoz egy átjárót a bolygó felemelkedése számára. S ez a Kozmosz szívéből jön, minden dolgok eredetének pontjából, összekötve szíveteket a kristályszív-hálóval, a bolygó szívével, mivel a Teremtő szeretetében mind egyek vagytok.

Szeretett fénymunkások, ez valóban győzelmetek pillanata! Bolygótok felemelkedik, és ti is felemelkedtek. Szó szerint az történik, hogy a bolygó, minden egyes lakosával együtt, áthalad a kvantum hipertéren, és olyan új sorsot ír magának, mely csak a szereteten és örömön alapul. A csapások és katasztrófák régi programjait magatok mögött hagyjátok, amint a bolygó áthalad az isteni szeretetnek a gyémántfény-részecskék által létrehozott kvantumfolyosóján. Ez a hipertéren való áthaladás felgyorsult iramban aktiválja a tudatosság átalakulását.

Szeretett fénycsalád, ne féljetek, nincs rá szükség. Ez egy hatalmas ajándék, egy csodálatos áldás. A bolygón élő minden ember, minden lény egyetértett abban, hogy részt vesz ebben a folyamatban, hogy része lesz ennek az utazásnak, s ti mind a Föld Űrhajó fedélzetén vagyok, amely folytatja utazását a fény szíve felé! Bár a gyémántenergiák erőteljesek, és azok, akik nem ébredtek fel, akik nem kiegyensúlyozottak, akik nem tudják, hogyan áramoljanak együtt a fénnyel, ellenállnak annak, félelmet, zavarodottságot teremtenek a maguk számára, melyek a szenvedés, hiány és fájdalom régi mintáihoz igazodnak. Szeretteim, képtelenek vagytok ellenállni ezeknek az erőteljes változásoknak, ezért csak engedjétek el a kontrollt, engedjétek meg magatoknak, hogy együtt áradjatok a szeretet folyójával, és támogatásban és áldásokban lesz részetek. Mert az elkülönültség hosszú éjszakája véget ért és ti visszatértek saját szívetekben Isten szívéhez.

Szeretett gyémántgyermekek, hadd magyarázzam el nektek, hogyan kezdődött a mindenség szívétől való eltávolodás, és ebből megértitek a mostani gyógyító folyamatot. Lemúria idején az emberiség minden dologgal tökéletes harmóniában élt, Egy Szívként. Ám észlelhető volt, hogy a fény e gyermekei potenciállal rendelkeznek arra, hogy egyéni emberi tudatosságot fejlesszenek ki magukban, s arra is képesek, hogy visszatérjenek az Egység tudatosságába, és Egyként éljenek, ám egyedi tudattal. Így került sor a „nagy kísérlet” engedélyezésére, az isteni terv részeként. Megengedték az elkülönülés illúziójának létezését, hogy az egyedi tudatosság kifejlődhessen, s majd, a megfelelő időben a harmóniába való visszatérést is, hogy az emberiség képes legyen egyfelől a Szellem tudatos társteremtője lenni, másfelől egyúttal maga a Szellem is lenni. Az emberangyalok új faja kell, hogy tudatosan és erővel telten tudatában legyen individuális énjének, és emellett isteni énjének is.
S az elkülönülés illúziója így lett engedélyezve, azért, hogy ezek a képességek kifejlődhessenek. Szeretteim, kérlek, értsétek meg, hogy számotokra, mint közösség számára egy nagyon nehéz döntés volt megengedni magatoknak, hogy az Egy egységétől eltávolodjatok, hogy felfedezzétek a felejtés, sötétség és elkülönülés birodalmait, hogy majd egyszer visszatérhessetek Isten szívébe, tudva, hogy semmi, bármilyen sötét is legyen, semmi sem képes titeket elválasztani a mindenség szívének szeretetétől, hogy mindig megtaláljátok a hazavezető utat, bármi történjen is veletek utazásotok folyamán.

Szeretteim, ez a folyamat Atlantisz idején történt meg, amikor a rendelkezésetekre álló tudatossággal olyan messzire fejlődtetek, amennyire csak képesek voltatok, ugyanakkor mégis féltetek attól, hogy testbe inkarnálódjatok, hogy „csapdába essetek” az anyagi bolygón anélkül, hogy beléphessetek a fénybe, a fény által sorsotokra hagyva utazásotok során. S ezek a félelmek elkezdtek manifesztálódni a közösségetekben. A szeparáció engedélyezésével az emberiség szívei elveszítették saját tisztaságukat, sugárzásukat. Ez főleg azokon volt észrevehető, akik a bolygót a fény felé tartó utazása ösvényén tartására szolgáló isteni eszencia tárolására programozott hatalmas kristályok energiáját vigyázták. Ezen óriási kristályok lassanként elvesztették hatalmukat és sugárzásuk egyre tompább lett, s mikor már nem voltak többé elég erősek, hogy a Földet a megfelelő ösvényen tartsák, összetörtek. A Föld hálói is széttöredeztek, s maga a bolygó is széttört, ami káoszt, szenvedést és halált hozott magával.
S amint Atlantisz hatalmas civilizációja szétrobbant és lerombolódott, a még jelen lévő bölcsesség és fény „belefagyott” a bolygó Akasha feljegyzéseibe, mindaddig, amíg eljön egy olyan idő, amikor készen álltok, hogy ezt újra megkapjátok és magatokhoz öleljétek. S a megmaradtak számára a szeparáció traumát, bűntudatot, csapásokat és szenvedést, és a Szellemtől való elhagyatottság érzését eredményezte.
S ti, szeretteim, csak folytattátok az elkülönültség drámáinak eljátszását, telve a sötétség, félelem, bűntudat és düh érzéseivel, egyénekként és közösségként egyaránt. De most mindez véget ért. Az elkülönültség kísérletének vége, és ti újra kapcsolatba léptek a kozmikus szívvel. Az illúzió szilánkokra törik, s az emberek felébrednek a szenvedés hosszú éjszakájából.

Szeretett fénymunkások, ti vagytok a vezetők, ti vagytok az útmutatók. Ébredjetek fel, legyetek tudatosak, s tudjátok meg, hogy sosem voltatok elkülönítve Isten szívétől.
Most jött el az ideje, hogy az isteni gyémántfény újra a bolygóra áramoljon. Most már nem kristályok őrzik a szeretetet, hanem minden egyes tudatos és felébredett lélek szíve. A szeretet óriási szívhálózata, melyet ti hoztatok létre itt a bolygón, összeköttetésben áll a Bolygó szívével, s mindőtöket a Mindenség szíve felé mozdít el, sugárzásban és igazságban.
Szeretteim, elkülönültségetek befejeződött, s ti újra a szeretet és kapcsolódás bolygója lettetek. Megtörtént! Ne féljetek, nincs mitől félni, csak áldások, amiket megkaptok.
Szeretteim, áramoljatok együtt a gyémántfolyóval, engedjétek, hogy a kozmikus szív szeretete legyen útmutatótok a végtelen szeretet és áldások irányába. Ahogy leszámoltok az elkülönültség illúziójával, úgy végeztek a hiány, szenvedés, nehézségek és elhagyatottság illúzióival is. Megengeditek magatoknak, hogy minden időben szeretve és támogatva legyetek. Hiszen valójában soha nem is voltatok egyedül.
2009 májusi energiák
Május 10-ére esik telihold. Ez egyúttal a Wesak ideje is, vagyis Buddha megvilágosodásának és Kwan Yin kegyelme kisugárzásának ünnepe. Szeretteim, ennek az erőteljes teliholdnak az idején, kérlek, ünnepeljétek meg a beérkező fénnyel való újbóli kapcsolatfelvételt. Az ezt az ünnepet követő hónapokban a felébredés fénye aktívvá válik a bolygón, és sok lélek fel fog ébredni a gyémántfény áradása által, mely szívről szívre adódik. Fénymunkásokként ti nyertek elhívást arra, hogy őrizzétek a fényt, megtartsátok középpontotokat, továbbítsátok ezeket az erőteljes és magas frekvenciákat a szívhálózatba. A Wesak teliholdkor a fény egy kivételesen erős átadása várható, amint minden megvilágosodott és felébredett szív a fény átadójává válik.
Az újhold május 25-ére esik, az Ikrek, vagyis az ikerlángok jegyébe. Most azonban az ikerlángok „gyémánt táncosokká” nemesedtek… Shiva és Shakti táncol át a kozmoszon, a kozmikus teremtés örökkévaló táncában. És itt a Földön ez az újhold lehetővé teszi, hogy ennek a tudatosságnak a magvai átadódjanak minden, a Földön most jelenlévő ikerláng számára, és mindazoknak, akik szívükben őrzik az ikerláng tudatosságot.
Ez valóban egy erővel teli, izgalmas idő az életre! Szeretteim, azt kívánjuk, hogy legyen részetek örömben, békében és bőségben a fény szíve felé tartó utazásotokon!

 

Kép

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.