Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009-Januári energiák - Mihály arkangyal

2009.03.03

 

Az igazság és a fény magvai – Felemelkedés az Új Földre, élet a fény mestereként

Kép 

 

 

Szeretett fénymunkások, fény mesterei, ismét egy új évet kezdtek itt, szeretett Föld bolygótokon. Mostanában, ahogy haladtok az Új Föld tudatossága felé, sok kihívás tűnik fel előttetek, mellyel szembe kell néznetek. Szeretteim, ti felébredtetek, és itt az idő, hogy e kihívásokat áldásként lássátok, az életetekben megnyilvánuló igazság és fény magvaiként, s ti most hatalommal rendelkeztek arra, hogy a fény mestereiként éljetek, és hogy a Krisztus tudatosság isteni áldásával vegyetek részt saját életetek társteremtésében. Valóban a fény mestereiként kezdtetek el élni, ezen a gyorsan átalakuló, ötödik dimenziós Új Földön.


Fény szeretett mesterei, miközben régi gazdasági és pénzügyi rendszereitek szétmorzsolódnak, és nem látszanak többé másnak, mint a mohóság illúzióra és manipulációra alapított rendszereinek, láthatjátok, hogy régi valóságotok több más „biztonsági” rendszere sem más, mint kontroll és illúzió. Arra kérünk, hogy ebben az időszakban ne essetek pánikba, inkább ujjongjatok, hiszen évszázados uralom és ellenőrzés alól szabadultok fel, és abba a szabadságba mozdultok el, amelyet a bennetek élő isteni fény által fogtok megteremteni.
Szeretteim, fokról fokra fogjátok meglátni, hogy nem vagytok a „pénznek” nevezett rendszer rabszolgái, hanem mindig támogatást élveztek, és szükségleteitek kielégítést nyernek, amint magatokra öltitek mester mivoltotokat, és megbíztok a Forrás isteni fényében, hogy megteremti, amire életetek támogatásához szükségetek van. Hatalmas illúzió volt, hogy a pénz az, ami a biztonságot megteremti, és szeretteim, ti keményen megdolgoztatok azért, hogy ebből az illúzióból kiszabadítsátok magatokat, és hogy észrevegyétek, az isteni szeretet és bőség áramlása az, amely kielégíti a szükségleteiteket, a pénz pedig csupán a csere szimbóluma ebben a folyamatban. Ám a cserének ez a szimbóluma manipulálva volt, így oly hatalmassá vált, hogy képes volt benneteket egy olyan hiedelembe bebörtönözni, mely szerint e csereügylet rabszolgái vagytok, és hogy el kell adnotok saját életeteket ahhoz, hogy elég erőforrásotok legyen a puszta túléléshez. Most, a fény felemelkedő mestereiként visszaveszitek arra való hatalmatokat, hogy bármit, bármely módon megteremtsetek, szívetek vágyai és szenvedélyei által, ami képes a fényt anyaggá átminősíteni. Ténylegesen folytatni fogjátok majd a társteremtést egy „világgazdaság” keretei között, ám az Új Földön a gazdaságot áthatják majd a szenvedély, lelkesedés, idealizmus rezgései, és a játékos mesterek a mindenkivel megosztandó és ünnepelendő álmaikat és vágyaikat fogják megteremteni. A régi rendszer „rabszolgasága” el fog tűnni, amint az egyes emberek rátalálnak szenvedélyükre, illetve, hogy e szenvedéllyel hogyan katalizálják annak a bőségnek a megteremtését, mely születési joguk itt ezen a gyönyörű bolygón.


Igen, a fénynek és igazságnak nem ez az egyetlen lángja, amely fellobban az Új Föld tudatosságában. Ebben az új időszakban újabb „rendszerek” akadozását fogjátok megélni, amint az ezeket alátámasztó illúziók napvilágra kerülnek. Egészségügyi rendszereitek hatalmas nyomás alá helyeztetnek, amint nyilvánvalóvá válik ezen a területen is a pénzügyi mohóság és manipuláció. Szeretteim, emberangyali testetek az isteni tudatosság csodálatos öngyógyító eszköze. Arra tervezték, hogy benneteket szolgáljon, hogy lehetővé tegye, hogy örömben és kényelemben éljetek a Földön. Megvan rá a képessége, hogy csodálatos módon meggyógyuljon, amennyiben természetes funkcióit támogatják. Ám ha ti elnyomjátok ezeket a természetes öngyógyító erőket, és elvágjátok a gyógyító életerő útját mindenféle mérgező hiedelmekkel és mérgező anyagokkal, akkor nem engeditek meg testeteknek, hogy az a csodálatos műszer legyen, aminek tervezték. A most következő évben sokkal teljesebb kapcsolatotok alakul ki saját belső gyógyító erőtökkel.

A Krisztus tudatosság aranyfényének megvan a hatalma arra, hogy – amikor aktiválódik bennetek – spontán gyógyulást idézzen elő, és hogy fenntartsa a tökéletes egészség állapotát. A fény mestereiként megtanuljátok majd, hogyan vállaljatok felelősséget saját egészségetekért és jólétetekért, és finoman rávezettek másokat is, hogy kilépjenek a betegség rabszolgaságából, illetve azokat is, akik hasznot húztak azoknak a lelkeknek a fizikai szenvedéséből, akik magukat ebbe mintegy a bűntudat és szégyenérzet örökségeként zárták be. Szeretteim, fénymunkásokként fogadjátok el, hogy tökéletesek vagytok, és hogy a fizikai lényetekben a fény által tökéletességet vagytok képesek létrehozni, vagyis a fényen és egyensúlyon keresztül a fizikai, biológiai testetekben is egészséget és jó közérzetet teremthettek.
És így tovább, szeretteim, a régi rendszereitek összeomlásának részeként megtapasztalhatjátok, hogy az oktatási rendszeretek szintén eltorzult a pénz szolgálata során, olyan embereket „gyárt”, akik megfelelően beilleszthetők a pénzügyi rabszolgatartás „megélhetésnek” nevezett rendszerébe. Most, az Új Földön, amikor magatokhoz ragadjátok a kreatív és szenvedélyes élethez való jogotokat, oktatási rendszereitekre is egyre nagyobb nyomás nehezedik majd, hogy biztosítsák, hogy a gyermekek és a fiatalok kifejezhessék lelkük szenvedélyét, és a közösség támogatásával felfedezhessék ajándékaikat és tehetségüket. A fiatalokat többé nem „szabják át” a rendszernek megfelelően, többé nem kényszerítik az ahhoz való idomulásra, hanem az oktatás azt a célt fogja szolgálni, hogy minden egyes gyönyörű lélek isteni ajándékait támogassa. Lassan negyven éve lesz, hogy az indigók első hulláma megérkezett a Földre, kifejezetten azért, hogy megmutassa nektek: azok a fiatalok, akik össze vannak kötve a Krisztus tudatossággal, többé nem fogadják el, hogy a lelküket a rabságon és ellenőrzésen alapuló oktatási rendszer megnyomorítsa. Itt az idő, hogy az Új Földön a fény mestereiként megkapjátok a lélek kifejezése szabadságának ajándékát. És ahogy ezek a változások nyilvánvalóvá lesznek, bebizonyosodik, amit mindig is sejtettetek, hogy gyermekeitek végtelenül bölcsebbek, tehetségesebbek annál, mint amit tudomásul vettetek, a kreativitás és a bölcsesség hatalmas ajándékaival rendelkeznek, amelyet megoszthatnak, ha megkapják az engedélyt, hogy önnön fényük mestereivé fejlesszék magukat.


És most, szeretteim, még egy rendszerről szót ejtünk, amely egyre növekvő nyomás alá kerül, ez pedig a vallásnak nevezett hiedelmek rendszere. Amint egyre inkább a fény mestereivé váltok, úgy fogjátok felfedezni, hogyan torzult el a Szent Igazság. Rájöttök, hogy századokon át miként börtönöztek be benneteket a hiedelemrendszerek, mindaz, amit a bűnbeesésről és az ördögről tanítottak nektek. Rávezettek benneteket, hogy azt higgyétek, kiestetek Isten szeretetéből és kegyelméből, és hogy a megváltás érdekében dolgoznotok és szenvednetek kell. Azt tanították nektek, hogy a szenvedés és a halál „büntetések”. Azt kellett hinnetek, hogy a karma rendszerének még a halálon túl is tartó csapdájába estetek, mely alapján vissza kell jönnötök a Földre „megtanulni a leckéiteket” az ismétlődő szenvedés egy vég nélküli drámájában, amiből csak akkor törhettek ki, ha egy napon végre eléggé „megvilágosodottak” lesztek. Arra tanítottak, hogy hibásak vagytok, hogy meg kell titeket „menteni”, mert ha nem, a halálon túl is tartó végtelen szenvedésre vagytok ítéltetve. Szeretteim, ezek a bebörtönző hiedelmek tartottak benneteket évezredeken keresztül a traumákban és az erőszakban. Önmagatokon belül háborúkat vívtatok a dualitás erőivel, és a harag és bűnösség ezen ellentétes erőinek a külső megjelenéseként egymással is háborúztatok, hogy megvédjétek hitrendszereiteket mások eltérő hitrendszerei ellenében. Tudjátok meg, szeretteim, hogy ezek a hiedelemrendszerek nem mások, mint a testben élő lelkek irányítására szolgáló eszközök, melynek révén a rendszer által elvárt eredmény valósul meg. Ezek a hiedelemrendszerek a tapasztalatnak egy olyan szintjére zártak be benneteket, amely nem tette lehetővé, hogy új szintek felé emelkedjetek. Olyanok voltak, mint egy lélek szintjén megjelenő „függőség”, mely által a Földre visszatérő lelkek a vallás nevében újra és újra az erőszak és szenvedés ugyanazon drámáit és ciklusait játszották el.


Fény szeretett mesterei, minden, e Földön járt avatár, felemelkedett mester a feltétel nélküli szeretet és a belső isteniségetek és fényetek általi önmeghatalmasítás üzenetét tanította. Valamennyi mester és avatár azért jött, hogy megmutassa nektek, hogy ti a fény mesterei, az isteni tudatosság avatárjai vagytok. Ám ezeket a tanításokat alacsonyabb rezgésszinten adták át, és ezek vallásokká és a hiedelemrendszerekké dermedtek. Szeretteim, arra kérünk, fogadjátok el, hogy másoknak joguk van itt a szabad akarat bolygóján a hitet érintő választásaikhoz, ám emellett, amint felemelkedtek a magasabb tudatosság aranyfényébe, ti szabadítsátok ki magatokat azokból a hiedelemrendszerekből, melyek visszafogják a bennetek élő isteni fényre, a bolygó minden lényében élő Krisztusi fényre való tudatosságotokat.


Tudjatok róla, hogy Istennel, a bennetek élő isteni fénnyel való kapcsolatotok a ti különleges és csodálatos ajándékotok. Ezt nem taníthatja meg nektek sem vallás, sem egy másik mester. Egy mester példaként állhat előttetek, megoszthatja bölcsességét, ám nem mondhatja meg, hogyan tapasztaljátok meg saját egyedülálló isteniségeteket, hiszen nem hallhatja, nem tapasztalhatja úgy az Istennel való egységeteket, ahogyan ti teszitek. Valóban, szeretteim, most, ahogy a fény mestereivé váltok, az a feladatotok, hogy másokban is a mesteriséget hatalmasítsátok meg, ám nem saját hiedelemrendszeretek segítségével, hanem azáltal, ahogy a feltétel nélküli szeretetben, bizalomban és örömben éltek, illetve azáltal a képességetek által, hogy mindazt megteremtsétek, amire az Isteni Rendben szükségetek van.


Hiszen itt az Új Földön minden felébredett lény be fog lépni saját megszentelt egyesülésébe a belső isteni Forrással, és a rendszerré kiépített hitek ideje lejár. Találkoztok majd egymással, hogy ceremóniákat, rituálékat tartsatok a fény és a kegyelem tiszteletére, ám ezeket csak szívetek és szellemetek belső késztetései motiválják majd, és saját belső Krisztusi lángotok, isteni igazságotok isteni vezettetését fogjátok követni. Ahogy átléptek az egység – a minden szeretet és fény forrásaként létező Egyetlen Lélek és Egyetlen Szív – szent ajándékába, megosztjátok ezt azokkal, akik szívfénye a tiétekkel rezonál.
Szeretteim! Ez egy áldott idő!

Éljétek életeteket „természetesen” és félelem nélkül

Szeretteim, amint ráébredtek a bennetek élő Krisztusi lángra, meg fogjátok tapasztalni saját isteniségeteket és tökéletességeteket. Úgy fogtok magatokra ismerni, mint tiszta szeretetre és örömre, mint emberangyali lényre – vagyis a fény szolgálatára rendelt fény és anyag egységére.
Szeretteim, sok-sok életbe került számotokra, míg elértetek erre a pontra, hogy fizikai testetek képes elhordozni az egység fényét, bolygószintű tudatosságként. Igen, valóban, voltak olyan idők Lemúriában és Atlantiszon, amikor a Földdel harmóniában és magasabb szintű tudatosságban éltetek, azonban nem rendelkeztetek azzal a bolygószintű egységtudattal, amivel ma bírtok. Szeretteim, az isteni tudatosság értékes fényét kibontakoztatva Egyként, lelketek és szívetek szeretetével ölelitek magatokhoz a bolygót. Megteremtettétek azt a planetáris hálót is, amely támogatja a béke és bőség aranylángjának áramlását.


Ez a hatalmas energia támogatni fog benneteket abban, hogy a bennetek magára ébredő fénymesteri lényegetek újjáformálja az életeteket. Arra kérünk, tanuljatok meg „természetesen” élni, félelem nélkül. Bízzatok abban, hogy minden egyes szükségletek kielégül, és minden vágyatok megjelenik fizikai formában, hogy támogassa a Földön való életeteket. A természetes élet azt jelenti, bíztok abban, hogy emberangyali lényegeteket arra alkották, hogy boldoguljon a Föld bolygón, hogy a kreativitáson és a vidámságon keresztül megtapasztalja az örömet. Azt jelenti, hogy bíztok vágyaitokban, választásaitokban, hogy azok előre vezetnek benneteket, tudván, nincsenek „jó” vagy „rossz” választások, csak lehetőségek vannak, melyek új választásokhoz és új tapasztalatokhoz vezetnek benneteket a fényben.
Szeretteim, a fény mestere természetes és egyszerű életet él, tudja, hogy az isteni bőség áramlása mindazt biztosítja, amire szüksége van. Egyszerűen csak kérnetek kell, és adatik néktek, egyszerűen csak ki kell mondanotok a szavakat, és megjelenik, amit kértek. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy életetek teljesen „szimplává” válik. Valóban, a 21. században, a fejlődésnek ezen a fokán, az élet igencsak összetett lehet. Azonban a választások mindig egyszerűek. Egész egyszerűen az vezet benneteket, hogy belül mit éreztek jónak a magatok számára, hiszen belső fényetek átvezet benneteket bármilyen, utazásotokon felmerülő bonyolult élethelyzeten.

Várjátok a csodát

Szeretteim, ahogy magatokra öltitek fény és teremtő mesteri mivoltotokat a Földön, elmondhatjuk, hogy a csodák megteremtésének kulcsa az, hogy várjátok el a csodát! Mindig!
Tudjatok róla, hogy mindig létezik egy csoda, mely megteremthető, és hogy az isteni intelligencia imád csodákat teremteni, játékos örömmel és meglepetéssel. Engedjétek meg magatoknak, hogy meglepődjetek és elbűvöljenek benneteket az élet ajándékai, érezzetek hálát mindenért, ami hozzátok áramlik. Ne korlátozzátok le kéréseitekkel a csodák hatalmát, hanem engedjétek, hogy a csodák olyan hatalmasak és korlátlanok legyenek, amilyeneknek lenniük kell. Ez a képességetek arra, hogy megnyíljatok a végtelen szeretetnek és áldásoknak, ami lehetővé teszi életetekben a csodák varázslatának megnyilvánulását.
Szeretteim, amint a fény mestereivé váltok, hatalmatokban áll csodákat teremteni. Körülvesznek titeket a tudatosság geometrikus hálózatai, és ezek bennetek is ugyanúgy léteznek. Amikor „megparancsoltok” egy csodát, az isteni tudatosságot veszitek igénybe, azt kérve, hogy az a vágyaitokkal, szükségleteitekkel összhangban öltsön testet az anyagi bolygón. És, Ez Így Van! Ahogy mondottuk, minél közelebb van vágyatok vagy „parancsotok” az isteni szeretet és intelligencia áramlatához, annál gyorsabban nyilvánulnak meg a csodák.


Végül is, szeretteim, úgy fogjátok látni a csodákat és megvalósulásukat, mint az élet egy természetes megnyilvánulását. Mivel valóban, az energia anyagi formába öntésének képessége a csodák teremtése, és valóban, ti mindannyian, akik az Új Földön jártok, rendelkeztek ezzel a képességgel. Csak az kell hozzá, hogy engedjétek el a régi ellátórendszerekben való bizakodást, és kezdjetek el a saját belső erőtökre és bölcsességetekre támaszkodni, hogy vágyaitoknak, parancsaitoknak megfelelően az energiát anyagi formában nyilvánítsátok meg.

Teremtsetek együtt 2009-ben!

Szeretteim, a mesteriség ajándékát mindannyian külön-külön megkapjátok, ahogy elmozdultok a magasabb tudatosságba. Valóban, ezen elmozdulással tudatossá váltok arra, hogy nem csupán egyedülálló individuum vagytok, hanem a hatalmasabb egység, egyesültség részeiként léteztek, az Egy Forrás energiája kifejeződéseként.
Most van itt az ideje, hogy felismerjétek a csoportban való munka fontosságát, mivel a csoportenergia bölcsessége és ereje képes felgyorsítani bolygótokon a béke és bőség megteremtését.
A társteremtő csoportenergia megtapasztalható és kifejezhető spirituális szertartások, rituálék és tevékenységek által, melyek a békés változás elősegítésének és a bőség megteremtésének szándékával jönnek létre. Amikor a bennetek lévő Krisztusi fény összekapcsolódik és a szeretet és béke tiszta szándékával összpontosul, ez egy belső erőt generál és bocsát ki.
Tudjátok meg azt is, szeretteim, hogy ez a társteremtő csoportenergia felhasználható saját közösségeitekben is. Amint elkezditek az Új Föld megteremtését, adjátok kölcsön fénymesteri mágikus erőtöket és kreativitásotokat olyan szociális projektekhez, amelyek képesek változást előidézni, segíthettek a csodák erejének hámba fogásával, hogy a szándékotok és hitetek révén e projekteket a megvalósuláshoz juttassátok!
Valóban, szeretteim, itt az ideje, hogy elkezdjetek bízni a békés változás elhozatalára való képességetekben, ott ahol vagytok, tudván, hogy az isteni intelligencia szent hálóihoz közelítő és kapcsolódó fényetek annyira erős, hogy ezen az Új Földön csodákat nyilvánít meg.

2009 januári energiák

Januárban 11-én lesz telihold. Ez a Rák jegyébe esik, míg a Nap a Bakban lesz. Ez erőteljes női energiákat foglal magában, hiszen a Rák jegyét a Hold uralja. Ezzel ellentétes jegy a Bak, mely erős férfiúi energiát hordoz. Ez a belső férfiúi és női energiákhoz igazodásra ad lehetőséget, és hogy az ikerláng háló arany energiáival dolgozva életetekben megerősítsétek a szeretetet és az örömöt. A 11-01, vagyis január 11-e, attól függően, hol tartózkodtok, a bennetek most oly szembetűnően jelen lévő 1 és 11 energiáival való összekapcsolódásra jelent megfelelő pillanatot. Ez az új kezdetek energiája, illetve a magasabb tudatosságba és az EGY energiáiba való belépésé.
A Nap január 20-án lép át a Bakból a Vízöntőbe. A 26-i újholdkor a Vízöntőbe fog esni egy napfogyatkozás. Új szoláris kódok fognak aktiválódni, hogy elősegítsék a Földön az Új Energia megnyilvánulását. Személyes meditációitokban a „fény magvai” fognak aktiválódni 26-án, melyek a Vízöntő új aranykorához kapcsolódnak. Jó idő lesz ez arra, hogy a belső Krisztusi energia aranyfényével, arany lángjával dolgozzatok, mely a bolygó számára könnyedén és finoman hozza el a magasabb tudatosságot és a fény új korának megnyilvánulását.


A Merkúr retrográdba lép január 11-én, tehát ezen időszakban óvatosan mozogjatok, ne próbáljatok teljes gőzzel haladni. Ez egyébként egész januárra szóló jó tanácsunk. Engedjétek, hogy az energiák finoman integrálódjanak, ne igyekezzetek nagyobbat harapni, mint amennyit meg bírtok enni. Engedjétek, hogy a bizalom energiája támogasson benneteket.
A hatalmas átalakító bolygó, a Plútó folytatja a földjegyek közé tartozó Bak jegyében való utazását, ami a fizikai bolygó átalakításának erőteljes házát jelenti. A Szaturnusz, vagyis a változás ás átstrukturálás energiájának bolygója, a szintén földjegynek minősülő Szűzben maradva folytatja útját, ez pedig az egészségetek és fizikai lényetek számára hoz változásokat.
Szeretteim, a változás és átalakulás mostani időszakában legyetek tudatában, hogy emberangyalok, a fény mesterei vagytok, hogy a magatokra vállalt átalakulás bátorságot kívánó ösvényén minden támogatást és óriási szeretetet kaptok. Itt a fény birodalmaiban tapsolunk bátorságotoknak és elhivatottságotoknak. Ti valóban teremtő istenek és istennők vagytok, akik azért jöttek, hogy együtt megteremtsenek egy Új Földet és egy új valóságot! Bárcsak ez a január hónap megmutatná nektek azt a hatalmat, mely mindannyiótokban benne él!

         

Kép

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.